polar olmayan kovalent bağ sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polar olmayan kovalent bağ kelimesinin manası:

 1. Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun iki atom tarafından da eşit olarak çekildiği bağ.

polar olmayan kovalent bağ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • polar kovalent bağ: Bir bağdaki bir çift elektronun bağı oluşturan iki atom tarafından ortak kullanıldığı ancak bu bağ elektronlarının atomlardan birisine daha yakın bulunduğu bağ. Bir kovalent bağdaki ortak kullanılan elektronun elektronegativitesi fazla Devamını Oku

 • kovalent bağ: Elektronların iki atom tarafından ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan ve koparılması için 50-110 kcal/mol enerji gereken kuvvetli kimyasal bağ. Devamını Oku

 • koordine kovalent bağ: Atomlardan birinin kendi elektronlarını değil de, diğer atomun iki elektronunu ortaklaşa kullandığı kovalent bağ. Devamını Oku

 • ortak elektronlar: Bk. ortak eksicikler İki atom tarafından ortaklaşa kullanılan elektronlar. Devamını Oku

 • kovalent bağlar: Bir ya da daha fazla elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir arada tutan, koparılmaları için 50-200 kcal/mol gereken kuvvetli kimyasal bağlar. Bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla moleküldeki elektronları bir Devamını Oku

 • radyum: Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C’de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışınetkinliği çok bir element (simgesi Ra) Simgesi Ra, atom Devamını Oku

 • değerlik bağ yöntemi: Kovalent bağları atomik ya da melez atomik yörüngemsilerin örtüşmesiyle açıklama yöntemi. Elektronun bulunma olasılığı (ya da elektron yük yoğunluğu) örtüşme bölgesinde yoğunlaşmıştır. Devamını Oku

 • duplet: Helyum benzeri elektron yapısında 1s2 elektron çifti. İki elektronun iki atom tarafından polar olmayan bir bağda paylaşılması. Devamını Oku

 • polar olmayan: Üzerinde pozitif veya negatif yük taşımayan, dolayısıyla suda çözünmeyen moleküller veya gruplar. Devamını Oku

 • polar covalent bond: Polar kovalent bağ Devamını Oku

 • hidrojen bağı: Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ. Devamını Oku

 • ikincil elektron: Birincil elektronun, elektron çoğaltıcı bir yüzeye çarpması sonucu serbest kalan, böylelikle ikincil yayıma yol açan elektron. Gelen ışınımla madde arasındaki etkileşim sonucu, atom tarafından fırlatılan elektron. Devamını Oku

 • kobalt: Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element (simgesi Co). Simgesi Co ,atom numarası 27, atomik kütlesi 58,93 g olan demir Devamını Oku

 • kobalt: Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş renginde bir element (simgesi Co). Simgesi Co ,atom numarası 27, atomik kütlesi 58,93 g olan demir Devamını Oku

 • hoş olmayan parasalcı aritmetik: Parasalcıların enflasyonu parasal bir olgu olarak açıklamasına yönelik olarak Yeni Klasik iktisatçılardan T. Sargent ve N. Wallace tarafından yapılan, uzun dönemde bütçe açıklarının borçlanmayla finansmanının merkez bankasının karşılıksız para basımıyla finansmanına göre daha fazla enflasyonist etki yaratacağı biçimindeki eleştiri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar