poliasit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte poliasit kelimesinin manası:

 1. Birleşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde.

poliasit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ceviz ağacı: Kabuklarında gallik asit, uçucu yağ, acı bir madde, malik asit, sitrik asit, bazı reçineli maddeler bulunan, yapraklarında % 3-4 tanen ve konin alkoloidi içeren, ve yaprakları büzüştürücü, ishal önleyici, genel kuvvetlendirici olarak kullanılan, ayrıca, kuru yaprağı dışarıdan % 5-6 dekoksiyon biçiminde karasinek ve at sineklerine karşı losyon biçiminde kullanılan, yaprak ve taze kabukları halk arasında Devamını Oku

 • glikol: Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH). Devamını Oku

 • pektin: Bitki dokularında bulunan renksiz, metil grubundan madde. Göze zarının peltemsi kabuğu. Devamını Oku

 • oksalik asit: Oksalik. Kimi bitkilerde bulunan ve askorbik asidin metabolizması sırasında oluşan zehirli, dibazik ve kuvvetli bir organik asit, (HOOC. COOG. 2H2O). Başta şeker pancarı ve yapraklarıyla diğer bitkilerde potasyum oksalat biçiminde Devamını Oku

 • protein: Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, Yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan karmaşık yapılı doğal madde Örnek: Hayvani protein alamayan yerlerde, bu yol ile fakir fukaraya et yedirebilmek imkânı hazırlanmıştır. B. Felek Bk. önbesi Devamını Oku

 • nitrik asit: Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C’de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap. Devamını Oku

 • salisilik asit: Aldehidin yükseltgenmesiyle elde edilen, türlü uçucu yağlarda ester biçiminde bulunan, ekşi veya tatlı olabilen, 155 °C’de eriyen bir asit. Ateş düşürücü etkisi olan ve aspirin yapımında kullanılan bir madde. Devamını Oku

 • bazik: Baz niteliği gösteren. Birleşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az, fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz). Devamını Oku

 • benzoik asit: Formülü C6H6COOH, mol kütlesi 122,1 g, e.n. 121 Bağırsaklarda kokuşma ürünü. Devamını Oku

 • tartarik: Yapısında iki alkol ve iki asit bulunan madde. Devamını Oku

 • kaproik asit: Formülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi. Devamını Oku

 • hemoglobin: Soluk alma aracıyla organizmanın hücreleri arasında oksijen ve karbon gazını iletmeyi sağlayan, birleşiminde demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi. (Yun. haima: kan; globus: yuvarlak) Devamını Oku

 • kaprik asit: On karbon atomlu doymuş yağ asidi. Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir Devamını Oku

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • pelin: Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium). Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar