polihidrik alkoller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polihidrik alkoller kelimesinin manası:

 1. Yapılarında pek çok hidroksil grubu bulunduran alkoller.

polihidrik alkoller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çokdeğerlikli alkoller: Moleküllerinde, birden çok hidroksil kökü bulunan alkoller. Devamını Oku

 • alkoller: Bir ya da daha çok hidroksil kökü içeren ve (R) bir aril ya da alkil kökü olmak üzere, R—OH genel formülü ile gösterilen alifatik bileşikler. Örn. etil alkol (C2H5OH). Bir Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • açil grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. Devamını Oku

 • amoksisilin: Ampisilinin fenil yan zinciri üzerine bir hidroksil grubu eklenmesiyle elde edilen, geniş etki spektrumuna sahip, yarı sentetik penisilin türevi ilaç. Penisilin grubu bir antibiyotik. Devamını Oku

 • alkol: Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol. Devamını Oku

 • hydroxyl group: Hidroksil grubu Devamını Oku

 • amit: Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler Devamını Oku

 • dideoksinükleotit: Deoksiribozunun üçüncü karbonunda hidroksil grubu bulunmayan modifiye edilmiş nükleotit. Devamını Oku

 • steroller: Üçüncü karbonuna bir alkolik hidroksil grubu, 17. karbonuna da bir alifatik yan zincir bağlanmış bir steroit. Bunlardan ergasterol mantarlarda, kolesterol hücre zarında, fitosterol bitkilerde bulunur. Hayvan ve bitkilerde bulunan, çoğu Devamını Oku

 • dideoksi adenozin trifosfat: Deoksiribozun üçüncü karbonunda hidroksil grubu bulunmayan modifiye edilmiş adenozin trifosfat. Dideoksi ATP. Devamını Oku

 • dideoksi adenozin trifosfat: Deoksiribozun üçüncü karbonunda hidroksil grubu bulunmayan modifiye edilmiş adenozin trifosfat. Dideoksi ATP. Devamını Oku

 • kolesterol esteri: Kolesterolün üçüncü karbon atomuna bağlı hidroksil grubuyla herhangi bir yağ asidinin karboksil grubu arasında bir mol su çıkmasıyla oluşan ester. Devamını Oku

 • klindamisin: Linkomisin molekülündeki bir hidroksil grubu yerine bir klor atomunun sokulmasıyla elde edilen yarı sentetik bir antibiyotik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar