polimerleşme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polimerleşme kelimesinin manası:

 1. Polimerleşmek işi veya durumu.
 2. Monomer adı verilen küçük moleküllerin birbirine bağlanması sonucu katılma ve kondenzasyonla polimer adı verilen çok büyük moleküllerin oluşması.

polimerleşme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sterospesifik polimerleşme: Polimer zincirinde izotaktik veya sindiotaktik yapının belirmesine yol açan polimerleşme. Devamını Oku

 • polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz Devamını Oku

 • polimerleşmek: Benzer veya farklı birçok küçük molekül “polimer” denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek. Devamını Oku

 • polimerleşme derecesi: Bir plastiğin makromolekülünü hazırlamak için gerekli olan molekül sayısı. Devamını Oku

 • polimerleştirilme: Polimerleştirilmek işi. Devamını Oku

 • polimerleştirilmek: Bir madde polimer durumuna dönüşmek. Devamını Oku

 • polimerleştirmek: Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek. Devamını Oku

 • konjugasyon: Bk. birleşme Doymamışlık merkezlerinin birbirine bağlanması. Devamını Oku

 • adsorpsiyon: Bk. yüzerme Yüzerme Moleküllerin katı Devamını Oku

 • kopolimerleşme: Doymamış birleşikler karışımının büyük moleküller vererek polimerleşmesi. Devamını Oku

 • polimerizasyon: Bk. çoğuzlaşma Çoğuzlama (Yun. polys: Devamını Oku

 • kapalı birleşme yeri: Yan yana iki hayvan hücresinin karşılıklı gelen plâzma zarları arasında kalan büyük ve küçük moleküllerin geçemediği çok dar açıklık. Devamını Oku

 • makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik Devamını Oku

 • sentaz: Bk. liyaz Nükleosit trifosfatları enerji kaynağı olarak kullanmayan ve moleküllerin birbirine bağlanması reaksiyonlarını katalize eden enzim. Devamını Oku

 • allosterik proteinler: (Yun. allos: diğer; stereos: katı) Allosterik efektör denilen özel küçük moleküllerin, bir proteinin aktif merkezinden başka bir yere bağlanması sonucu biyolojik özellikleri değişen proteinler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar