polimerleşmek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polimerleşmek kelimesinin manası:

 1. Benzer veya farklı birçok küçük molekül "polimer" denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek.

polimerleşmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • polimerleşme: Polimerleşmek işi veya durumu. Monomer adı verilen küçük moleküllerin birbirine bağlanması sonucu katılma ve kondenzasyonla polimer adı verilen çok büyük moleküllerin oluşması. Devamını Oku

 • polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz Devamını Oku

 • sterospesifik polimerleşme: Polimer zincirinde izotaktik veya sindiotaktik yapının belirmesine yol açan polimerleşme. Devamını Oku

 • polimerleştirilmek: Bir madde polimer durumuna dönüşmek. Devamını Oku

 • polimerleştirmek: Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek. Devamını Oku

 • immfinoglobülin üst familyası: Hücre yüzeyi tanıtıcı işaretleri (marker) olarak bilinen ve evrimsel açıdan aynı atadan farklılaşarak oluşan, antikorlara benzer molekül yapısında olan, CD2, CD4, CD8, Thy-1, integrin, selektin, proteoglikan gibi yüzey reseptörlerini, yapışma moleküllerini kapsayan çeşitli moleküller; immünoglobülinler, T hücresi reseptörleri, doku uygunluk antijenleri ve bazı yapışma molekülleri. Devamını Oku

 • polymer: Elemanlarının ağırlık oranları bir olup da molekül ağırlıkları farklı olan bileşimlerden her biri, polimer Polimer Devamını Oku

 • polimerizasyon: Bk. çoğuzlaşma Çoğuzlama (Yun. polys: Devamını Oku

 • polimerleşme derecesi: Bir plastiğin makromolekülünü hazırlamak için gerekli olan molekül sayısı. Devamını Oku

 • dimerization: İkizlesme Dimerizasyon, (Amerikan İngilizcesi) (Kimya) iki özdeşŸ molekülün birleşŸerek daha büyük bir molekül veya polimer oluşŸturmaları süreci (dimerisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • dimerization: İkizlesme Dimerizasyon, (Amerikan İngilizcesi) (Kimya) iki özdeşŸ molekülün birleşŸerek daha büyük bir molekül veya polimer oluşŸturmaları süreci (dimerisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • adezyon: Yapışma Birleşme, yapışma, tutunma. Farklı Devamını Oku

 • glikan: Tek tip ya da farklı tip monosakkaritlerin glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan polimer; homopolisakkarit (homoglikan), heteropolisakkarit (heteroglikan). Tek tip veya farklı tip monosakkaritlerin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış Devamını Oku

 • amilopektin: Nişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı; yapısı glikojene benzer. Çok sayıda glikoz zinciri dallarından oluşan bir polisakkarit. Devamını Oku

 • rekombinant dna: Bir DNA parçasının halkasal vektöre bağlanması sonucu oluşan molekül. Yaygın olarak DNA molekülünün kesme enzimleriyle kesilmesi ve sonra farklı kaynaklardan elde edilen DNA parçalarıyla DNA ligaz kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar