polispor sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polispor kelimesinin manası:

 1. (Yun. polys: çok; sporos: spor) Çok sporları olan.

polispor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • endospor: (Yun. endon: içinde; sporos:spor) Ana bitki üzerinde sporangiyum denilen spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar. Bakteri hücresi içinde yerleşmiş ısıya dirençli spor. Devamını Oku

 • anizospor: (Yun. an: …sız; isos: eşit; sporos: tohum) Eşey ve şekil olarak birbirinden farklı olan sporlar. Morfolojik ve cinsiyet bakımından birbirinden farklı olan spor. Devamını Oku

 • heterospor: (Yun. heteros: diğer; sporos: tohum) Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımından farklı sporlar. Biçim, büyüklük, bazen de fonksiyon bakımından biri diğerinden farklı olan sporlar. Devamını Oku

 • homospor: (Yun. homos: aynı; sporos: tohum; isos: eş) Yosun ve eğreltilerde morfolojik olarak birbirinin aynı olmakla beraber eşey fonksiyonları negatif, pozitif şeklinde olan sporlar. İzospor. Yosun ve eğreltilerde morfolojik olarak birbirinin Devamını Oku

 • spor kesesi: Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese. Sporlu bitkiler ve bazı mantarlardaki içinde sporların oluştuğu kesecik, sporanjiyum, spor torbası. Devamını Oku

 • telötospor: (Yun. teleute: tamamlama; sporos: tohum) Pas mantarlarında bulunan kalın duvarlı sporlar. Devamını Oku

 • megaspor: (Yun. megas: büyük; sporos: tohum; makros: büyük) Makrosporangiyumlarda meydana gelen büyük ve dişi olarak kabul edilen sporlar. Makrospor Makrospor. Devamını Oku

 • mikrozoospor: (Yun. mikros: küçük; zoon: hayvan; sporos: tohum) Küçük hareketli bir spor. Devamını Oku

 • aspori: (Yun. a: …sız; sporos: tohum) Spor teşekkülü olmadan sporofitten gametin meydana gelmesi. Devamını Oku

 • bazidyospor: (Yun. basis: kaide; idion: küçültme eki; sporos: tohum) Basidiomycetes sınıfında görülen, bazidyum denilen taşıyıcı bir hücre üzerindeki sterigmanın meydana getirdiği dört adet spor. Devamını Oku

 • askospor: Asklı mantarların sporu. (Yun. askos: kese; sporos: tohum) Ascomycetes sınıfında görülen, askus denilen sporangiyumlarda sekiz adet olarak meydana gelen haploit spor. Devamını Oku

 • bazidiyospor: Bazitli mantarların sporları. Basidiomicetes sınıfında görülen mayoz bölünmeyi takiben bazidyum denen özel hücre üzerinde oluşmuş dört adet eşeyli spor. Devamını Oku

 • sporocyst: Sporokist, sporlar içeren kapsül (belli asalak böceklerin gelişŸim aşŸamalarından biri); spor kesesi (Botanik) Devamını Oku

 • olimpiyat: Her dört yılda bir başka ülkede yapılan, amatörlerin ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol, basketbol, voleybol vb. takım sporlarıyla uğraşanların katıldığı uluslararası spor yarışmaları, olimpiyat oyunları. Bazı alanlarda düzenlenen yarışma Devamını Oku

 • sportswear: Spor giysi. Spor giysisi, spor giyeceğŸi, bir spor karşŸılaşŸması sırasında giyilen giyecek; spor giysi, erkeklerin veya kadınların giydiğŸi günlük giyecek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar