polymer sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte polymer kelimesinin manası:

 1. Elemanlarının ağırlık oranları bir olup da molekül ağırlıkları farklı olan bileşimlerden her biri, polimer
 2. Polimer

polymer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • intelligent polymer: Akıllı polimer Devamını Oku

 • addition polymer: katılma polimeri Devamını Oku

 • polymer configuration: Çoğuz konbiçimi Devamını Oku

 • vinyl polymer: Vinil polimeri Devamını Oku

 • polimerizasyon: Bk. çoğuzlaşma Çoğuzlama (Yun. polys: Devamını Oku

 • monomer: Bk. tekiz (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi. Devamını Oku

 • polimerleşmek: Benzer veya farklı birçok küçük molekül “polimer” denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek. Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • metamerizm: Aynı moleküler formüle sahip fakat molekül içindeki gruplar farklı dizildiğinden moleküllerin farklı fiziksel özellikler göstermeleri, izomerizm. Eklem bacaklılarda vücudun antero-posteriyör ekseni boyunca biri birini izleyen segmentlere ayrılması. Devamını Oku

 • amilopektin: Nişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı; yapısı glikojene benzer. Çok sayıda glikoz zinciri dallarından oluşan bir polisakkarit. Devamını Oku

 • f dağılımı: Ana kitle varyanslarının bilinmediği durumlarda varyans tahminleri yardımıyla ana kitle varyanslarının farklı olup olmadığının sınanmasında kullanılan ve ilk kez 1920 yılında R. A. Fisher tarafından geliştirilen istatistiki olasılık bölünmelerinden biri. Devamını Oku

 • polimer: Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler). Bk. çoğuz Devamını Oku

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • nörofilament: Memelilerin merkezî ve çevresel sinir hücrelerinde bulunan, molekül ağırlıklarına göre hafifnörofilâment (molekül ağırlığı 62000), ortanörofilâment (molekül ağırlığı 102000) ve ağırnörofilâment (molekül ağırlığı 110000) olmak üzere üç tipi bulunan, her biri polipeptit zinciri hâlinde olan ara filâmentler. Devamını Oku

 • iyonomer: Zincirin elementleri ve zincirler arasındaki iyonik bağlar arasında kovalent bağlı polimer. Uzun zincirli molekül bileşikleri arasındaki kovalent bağları ve zincirleri arasında iyonik bağları bulunan bir polimer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar