pore sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pore kelimesinin manası:

 1. Ağaç türüne göre büyüklüğü değişebilen, işlenmiş kereste üzerindeki küçük girintiler.
 2. Dikkat kesilmek, gözünü dikmek, dalmak, konsantre olmak, düşünüp taşınmak, iyice düşünmek
 3. Gözenek, mesame
 4. Herhangi bir katı cismin üzerindeki deliklerden her biri.
 5. Dikkatle bakmak, gözünü dikmek
 6. On, over, upon ile derin derin düşünmek, mütalâa etmek, zihninde tartmak
 7. Üzerinde durmak
 8. Kendini vererek okumak veya çalışmak

pore ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • urogenital pore: Ürogenital açıklık Devamını Oku

 • deliberate: Düşünmek, ölçünmek, üzerinde durmak, tartmak, mütalaa etmek, istişare etmek Kasti, önceden düşünülmüş,mahsus Devamını Oku

 • stare: Gözlerini dikmek, gözünü dikmek, dik dik bakmak, gözü dalmak, boşluğa bakmak, boş boş bakmak, bakakalmak, hayretle bakmak Gözünü dikip bakmak, uzun uzun bakmak Devamını Oku

 • look: Bakmak, görünmek; ummak, ümit etmek; göstermek Bakmak, nazar etmek, dikkatle bakmak, görmek Devamını Oku

 • measure: Ölçü, miktar Ölçek Her hangi Devamını Oku

 • speculate: Düşünmek, mütalaa etmek, zihninde tartmak Tic Devamını Oku

 • peer: Akran, küfüv, emsal Kanun önünde aynı haklara sahip olan kimse Devamını Oku

 • gözenek: Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri. Pencere. Devamını Oku

 • sound: Ses vermek, ses çıkarmak, çalınmak, etki bırakmak, çalmak, belli etmek, söylemek, muayene etmek, iskandil etmek, araştırmak, sondayla bakmak, sonda ile yoklamak, derıne dalmak (balina), ağzını aramak Ses, seda, avaz Devamını Oku

 • ponder: Zihninde tartmak, düşünmek, düşünüp taşınmak. İyice düşünmek, kafa yormak, kafa patlatmak, düşünüp taşınmak, ölçüp tartmak, ölçüp biçmek Devamını Oku

 • view: Bakmak, görmek, incelemek, üzerinde düşünmek, seyretmek Bakış, nazar, bakma Devamını Oku

 • muse: Şaire yardım eden ilham, esinleyici güç Düşünceye dalmak, derin düşünmek Devamını Oku

 • brood: Kuluçkaya yatmak, kara kara düşünmek, arpacı kumrusu gibi düşünmek; üzerinde dolaşmak (bela vb) Kuluçkaya yatmak: derin derin düşünmek, düşünceye dalmak Devamını Oku

 • weigh: Yol under weigh harekette, yolda. Tartmak Devamını Oku

 • survey: Bakmak, dikkatle her şeye göz gezdirmek, muayene etmek Yoklamak, yoklama yapmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar