possess sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte possess kelimesinin manası:

 1. Sahip olmak, elinde bulundurmak, egemen olmak, kurcalamak (zihin), hakim olmak, tutmak
 2. Sahip olmak, malik olmak, mutasarrıfı olmak
 3. Hükmetmek

possess ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • possess oneself: Kendini tutmak, kendine hakim olmak Devamını Oku

 • possess to: sahip olmak Devamını Oku

 • possess oneself of: Ele geçirmek, sahip olmak, zaptetmek Devamını Oku

 • possess ones soul in peace: Kafasını dinlemek, başını dinlemek Kafasını dinlemek, başŸını dinlemek (Yazılışı: possess one’s soul in peace) Devamını Oku

 • dominate: Hakim olmak, tahakküm etmek, idaresi altına almak Üstün olmak. Devamını Oku

 • dominated: [dominate] egemen olmak, hakim olmak, hükmetmek, nazır olmak, egemenlik kurmak, nüfuzlu olmak Hakim ol(mak) Devamını Oku

 • malik: Sahip, iye Örnek: Yersiz yurtsuz bir aile görünce sekiz kat apartmanlara malik iratçıyı hatırlayınız. H. R. Gürpınar İye. ~ sıfatiyle zi’l-yedlik : öz elmenlik, iye gibi elmenlik, iyece elmenlik (Eigenbesitz). Bir şeye sahip, Devamını Oku

 • iyesi olmak: Bir şeyi elinde bulundurmak, yasaya uygun olarak dilediğince kullanabilmek, sahip olmak. Devamını Oku

 • hold: Tutmak Bırakmamak, zapt etmek İçine Devamını Oku

 • retain: Alıkoymak tutmak, elinde bulundurmak Ücretle tutmak (avukat, uzman) Devamını Oku

 • saklamak: Elinde bulundurmak, tutmak. Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak. Devamını Oku

 • hamil: Elinde bulunduran, üzerinde taşıyan. Çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil vb. her türlü değerli kâğıdı yasalara uygun olarak elinde bulunduran kişi. Devamını Oku

 • sway: Sallamak Eğmek, meylettirmek Etkilemek, tesir Devamını Oku

 • sway: Sallamak Eğmek, meylettirmek Etkilemek, tesir Devamını Oku

 • govern: Yönetmek, idare etmek, hükmetmek, hüküm sürmek, kontrol etmek, frenlemek, zaptetmek, mürebbiyelik yapmak, almak [dilb.] İdare etmek, hükümet sürmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar