predominance sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte predominance kelimesinin manası:

 1. Üstünlük, ağŸır basma, hakim olma, çoğŸunluk

predominance ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • preponderance: ÇoğŸUnluk, üstünlük, baskınlık, ağŸır basma, sayıca fazlalık Devamını Oku

 • temperance: Ilımlılık, ölçülülük İçkiden kaçınma ( Devamını Oku

 • bilingualism: İkidillilik Çift dillilik, çift dilli olma, iki dile de hakim olma, iki farklı dil yeteneğŸine sahip olma; iki ulusal dil kullanılmasını öngören devlet politikası Devamını Oku

 • possession: Sahibi olma, mülk edinme, sahiplik, iyelik, mülk, tasarruf, hakim olma, sahip olunan şey, varlık, cin çarpması, cinnet, kafayı takma, saplantı Malik olma, iyelik, sahip olma, zilyetlik Devamını Oku

 • dansite: Yoğunluk Bk. yoğunluk Özgül ağırlık. Devamını Oku

 • basmacılık: Basma alım satımı. Pamuklu, tülbent vb. üzerine kalıpla desen basma işi. Devamını Oku

 • keystroke: Tuş darbesi TuşŸa basma, daktilo veya bilgisayar klavyesinde tuşŸa basma Devamını Oku

 • basılmak: Basma işine konu olmak veya basma işi yapılmak Örnek: Basımevinde dizilip basılan dergi için sadece elli lira alır. S. Birsel Uygunsuz durumda yakalanmak. Devamını Oku

 • basılmak: Basma işine konu olmak veya basma işi yapılmak Örnek: Basımevinde dizilip basılan dergi için sadece elli lira alır. S. Birsel Uygunsuz durumda yakalanmak. Devamını Oku

 • hakime: Egemen, hükmeden, hüküm süren. Başta olan, üstün gelen. Devamını Oku

 • mastery: İdare, egemenlik, üstünlük, ustalık Hüküm, idare Devamını Oku

 • yoğunlukölçer: Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre. Yoğunluk ölçmeye yarayan aygıt. Devamını Oku

 • parlaklık: Parlak olma durumu, revnak Örnek: Saçlar, vücut öldükten sonra da bir zaman canlı bir parlaklıkla dalga dalga büyümekte devam ederler. R. N. Güntekin İlgi ve dikkat çekici olma durumu. Bir ışık kaynağının verdiği Devamını Oku

 • kesafet: Çokluk, sıklık. Yoğunluk Örnek: Dağ, bütün kesafeti ve bütün heybetiyle benim üstüme yürüyor gibiydi. Y. K. Karaosmanoğlu Saydam olmama durumu, bulanıklık. Devamını Oku

 • prevalence: Hüküm sürme, hakim olma Yaygınlık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar