preservatives sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte preservatives kelimesinin manası:

 1. Koruyucu MADDELER:Bir malzemeyi kimyasal aşŸınma, bozulma, dağŸılma ve fiziksel hasardan korumak için kullanılan maddeler.

preservatives ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • food preservatives: Gıda koruyucu maddeler Devamını Oku

 • chemical preservatives: Kimyasal koruyucular Devamını Oku

 • tespit sıvısı: Canlılardan alınan parçaların daha sonra bozulmalarını engellemek ve canlı hallerine en yakın şekilleriyle muhafaza etmek için kullanılan Bouin, Zenker, ozmiyum tetroksit, glutaraldehit vb. gibi kimyasal maddeler. Fiksatif. Canlı veya parçalarını Devamını Oku

 • fizikokimya: Kimyasal olayları fiziksel yöntemlerle çözümleyen, fizik ve kimya konularını kapsayan bilim. Kimyasal olaylara eşlik eden fiziksel değişimleri ve bileşimle fiziksel özellikler arasındaki ilişkileri ele alan kimyanın bir dalı. Devamını Oku

 • herbisit: Zararlı bitkilerin gelişimini ve üremesini engellemek için kullanılan kimyasal tarım ilaçlarının genel adı. Yabanî otlara karşı kullanılan öldürücü maddeler. Devamını Oku

 • kirlenme: Kirlenmek işi Örnek: Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa İktisadi karar birimlerinin etkinlikleri sonucu çevre kalitesinde ortaya çıkan bozulma. Hava, su ve toprakta bazı maddelerin birikimi ile Devamını Oku

 • kalorimetre: Isıölçer. Bk. ısıölçer Kaloriölçer Devamını Oku

 • ağaç koruma: Ağacı yıkımlayan bitki, böcek, kurtçuk vb. yaratıklardan ve ateşten korumak için zehirli-kimyasal maddeler sürme, içirme işlemi. Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • kimyasallar: Belli moleküler bileşimdeki maddeler veya bileşikler için, genellikle de tek bir moleküler yapıdaki maddeler için kullanılır. İlaç terimi kimyasal madde yerine kullanılamaz. Devamını Oku

 • dezenfektan: Mikrop kırma özelliği olan (madde). Mikropsavan Devamını Oku

 • kirletici madde: Hava, su ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde istenmeyen değişikliklere yol açan, sağlığa, yaşama, insan aktivitelerine veya diğer canlı mikroorganizmalara zarar verebilen yabancı maddeler. Devamını Oku

 • kimyasal kanser yapıcılar: İnsanlarda ya da hayvanlarda kansere sebep olan kimyasal maddeler. Etil metan sülfonat, dimetil sülfat, metan sülfonat, ß-propiolakton gibi bazı kimyasal maddeler direkt kansere sebep olurken, benzopiren, 2-naftilamin, dimetilnitrozamin, vinil klorid, aflatoksin gibi bazı maddeler ise dolaylı olarak, yani metabolitleri kansere sebep olur. Kimyasal karsinojenler. Devamını Oku

 • anthracene: Antrasen Antrasen, kömür katranından elde edilen boya ve kimyasal maddeler üretiminde kullanılan renksiz, kristale benzeyen katı kimyasal madde Devamını Oku

 • chemical substances: Kimyasal maddeler, kimyasal işŸlem yoluyla üretilen maddeler Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar