primer bağışık yanıt sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte primer bağışık yanıt kelimesinin manası:

 1. Verilen bir antijenle ilk kez karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık yanıt.

primer bağışık yanıt ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • birincil bağışık cevap: Verilen bir antijenle ilk defa karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık cevap. Devamını Oku

 • birincil bağışık cevap: Verilen bir antijenle ilk defa karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık cevap. Devamını Oku

 • ikincil bağışık yanıt: İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil yanıttan sonra, ikinci kez aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık yanıt. Devamını Oku

 • daimi enfeksiyonlar: Mikrobiyal etkenin konakta bulunduğu süre boyunca çoğunlukla çevreye saçıldığı ve tekrar eden zamanlarda veya enfeksiyonun oluşmasından uzun süre sonra bile konakta kendine özgü hastalık semptomları oluşturduğu enfeksiyonlar, persistan enfeksiyonlar. Devamını Oku

 • daimi enfeksiyonlar: Mikrobiyal etkenin konakta bulunduğu süre boyunca çoğunlukla çevreye saçıldığı ve tekrar eden zamanlarda veya enfeksiyonun oluşmasından uzun süre sonra bile konakta kendine özgü hastalık semptomları oluşturduğu enfeksiyonlar, persistan enfeksiyonlar. Devamını Oku

 • lenfosit yapımı: Kemik iliğinde hemositoblastus adı verilen köken hücrelerden olgun lenfositlerin oluşumu, lenfopoez, lenfositopoez. Lenf foliküllerinde görülen lenfosit biçimlenmesinde antijenle uyarılan B ve T lenfositler etkinleşerek lenfoblastlara, lenfoblastlar ise mitotik aktiviteyle lenfositlere dönüşür. Devamını Oku

 • antijen bağlayan parça: Bir antikor molekülünde antijenle bağlanan kısım, fab. Devamını Oku

 • ikincil bağışık cevap: İlk antijen uyarımıyla oluşan birincil cevaptan sonra, ikinci defa aynı antijenle karşılaşma durumunda, birincil cevaba göre daha çabuk ve daha yüksek düzeyde oluşan bağışık cevap. Devamını Oku

 • deri larva göçü: Verilen konakta olgunlaşamayan kancalı kurt larvaları tarafından oluşturulan deri lezyonu. Köpeklerin kancalı kurtlarının larvaları insan derisinden girmesi ve dışarıdan görülebilen kanalların oluşumuna yol açmaları sonucu oluşan enfeksiyon, larva migrans eksterna. Devamını Oku

 • bıkkınlık: Çok bıkmış olma durumu Örnek: Konakta da eskiye karşı bir bıkkınlık, bir usanç yok değildi. S. Ayverdi Devamını Oku

 • bağ doku beni: Dermal bağ dokuda yerleşen, sınırlı üreme ve kollajenin aşırı boyanmasıyla belirgin, küçük, sert ve çoğunlukla yassı şişkinlik, kollajen beni. Köpeklerde nispeten yaygın olarak ve bacaklarda görülür. Devamını Oku

 • tükürük bezleri: Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez. Yapılan salgıyı ağız boşluğuna akıtan, makroskobik ve mikroskobik tükürük bezi olmak üzere ikiye ayrılan dış salgı bezleri. Makroskobik tükürük Devamını Oku

 • helmint antijeni: Helmintlerin konakta bağışıklık yanıtı oluşturan herhangi bir kısmı veya türevi. Devamını Oku

 • yanıt tutarlılığı: Bir ölçek ya da bir ölçere verilen yanıtlar arasındaki mantıksal uyuşma. Devamını Oku

 • nispetle: Nispeten Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar