primer kemik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte primer kemik kelimesinin manası:

 1. Embriyoda ve kemik kırıklarında tamir sırasında oluşan, bol osteoblâstların görüldüğü, matriksin inorganik tuzlar açısından fakir olduğu kemik doku. Lâmelsiz kemik, immatür kemik.

primer kemik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ikincil kemik: Olgunlaşmış, bol osteositli, matriksi inorganik madde bakımından zengin, halkasal sistemler gösteren, beyin, omurilik, akciğerler gibi organları koruyan ve hareketi sağlayan iskeletin yapısını oluşturan, vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan, olgun kemik dokusu. Lâmelli kemik, olgunlaşmış kemik, sekonder kemik. Devamını Oku

 • kemik iliği fibrozisi: Kemik iliği dokusunun fibröz bir doku tarafından istila edilmesi ve onunla yer değiştirmesi, miyelofibrozis. Kemik iliğinin mikzomatoz dejenerasyonu, hiperplazisi ve aplazisini takiben biçimlenir. Devamını Oku

 • kemik iliği: Büyük kemiklerin merkezinde bulunan ve yeni kan hücrelerinin üretildiği doku. Uzun kemiklerin ortalarında, kısa kemiklerin aralarında bulunan boşlukları dolduran, içindeki yağ oranına göre sarı ve kırmızı ilik olarak iki tipi Devamını Oku

 • kemik destekli keseliler: (Yun. ostarion: küçük kemik; physa: kese) Balıklar (Pisces) sınıfının kemikli balıklar (Teleostei) takımından, öndeki dört omuru kaynaşmış, yüzgeçleri dikensiz, yalnız sırt ve göğüs yüzgeçlerinde birer diken bulunan, sazangiller (Cyprinidae), yayın balığıgiller (Siluridae), dikenli yüzgeçligiller (Acanthopsidae), elektrikli yılan balığıgiller (Electrophoridae) familyaları iyi bilinen bir alt takım. Devamını Oku

 • zar kemik: Derinin dermis tabakasından gelişen kemik. Dermal kemik. Derinin dermis tabakasından gelişen kemik, dermal kemik. Devamını Oku

 • kemik dilli balık: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik dilligiller (Osteoglossidae) familyasından, Brezilya ve Guyana’da yaşayan bir tür. Kemikli balıklardan, kemikdilligiller (Osteoglossidae) familyasından, boyu 120 cm, ağırlığı ise 4,6 kg olabilen, Brezilya ve Guyana’da Devamını Oku

 • dev hücreli kemik tümörü: Kedi, sığır ve köpeklerde seyrek olarak görülen, kemik iliği osteoklastlarından köken alan, dev hücreleri içeren, osteolitik yapısı nedeniyle radyografilerde karakteristik sabun köpüğü lezyonuyla belirgin kemik tümörü, kemiğin dev hücreli tümörü, osteoklastom. Devamını Oku

 • kemik dilligiller: (Yun. osteon: kemik; glossa: dil) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yumuşak yüzgeçliler (Malacopterygii) alt takımından, başları çıplak, vücutları sert ve büyük pullarla örtülü, tatlı sularda yaşayan türlere sahip bir familya. Devamını Oku

 • kemik örtüsü: (Yun. peri: etrafinda; osteon: kemik) Kemiğin dışını çevreleyen, beslenmesini sağlayan, kan damarları ve sinirleri kapsayan, endosteumdan daha kalın ve telli elemanlarca zengin, kemik kırılması durumunda kemik tamirini gerçekleştiren, bağ dokusundan oluşmuş tabaka. Periosteum. Devamını Oku

 • kompakt kemik: Bk. sert kemik Uzun kemiklerin bağdaşık ve kompakt görünüşlü, kanalis sentralis adı verilen Havers kanalıyla kanalis perforans adı verilen Volkman kanalları ve kemik lamellerini içeren kemik dokusu. Devamını Oku

 • et kemik tankaj unu: Hayvanlardan hiçbir kısım alınmadan, olduğu gibi elde edilen, en çok % 4, 4 fosfor ve en çok % 14 pepsinde hazmedilmeyen kalıntı içeren et-kemik unu. Devamını Oku

 • sert kemik: Uzun kemiklerin esas kısmını oluşturan, halkasal sistemlerden meydana gelen, dıştan periosteum, içten endosteum ile çevrelenmiş kemik yapısı. Kompakt kemik. Devamını Oku

 • kemik desteklikeseliler: (Ostariophysi), (Yun. ostarion = kemik, Yun.physa = kese), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımına (bk.) giren bir alt-takımı. Ön 4 omur başka biçimlerdedir ve kaynaşmıştır. Yüzgeçleri dikensizdir. Yalnız sırt ve göğüs yüzgeçlerinde birer diken vardır. Yüzme kesesi, varsa, bağırsakla bağlantı halindedir. Sazangiller (Cyprinidae) yayınbalığıgiller (Siluridae), karaksgiller (Characinidae), dikenliyüzgeçligiller (Acanthopsidae), elektrikli-yılan-balığıgiller (Electrophoridae) Devamını Oku

 • ikincil kemik doku: Döl yatağı içerisindeki yaşamda oluşan birincil kemik dokusunun yerini alan olgunlaşmamış kemik dokusu. Devamını Oku

 • süngerimsi kemik: Kısa kemiklerin merkezî kısımlarını oluşturan, pek çok küçük boşlukları bulunan, bölmecikli, süngerimsi görünüşte, içinde sarı kemik iliğinin yer aldığı kemik kısmı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar