progeny testing sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte progeny testing kelimesinin manası:

 1. Yavru ortalamalarına göre seleksiyon

progeny testing ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hotelling sınaması: (Çok değişkenli istatistik) Çok-değişkenli çözümlemede, ortalamalar ve bunların çıkaranlarının anlamlılığı için, evren ortalamaları (…) yöneyi (…) örneklem ortalamaları yöneyi (…) ve örneklem ortakdeğişke dizeyi S olmak üzere, (…) ile yapılan sınama. Devamını Oku

 • hotelling sınaması: (Çok değişkenli istatistik) Çok-değişkenli çözümlemede, ortalamalar ve bunların çıkaranlarının anlamlılığı için, evren ortalamaları (…) yöneyi (…) örneklem ortalamaları yöneyi (…) ve örneklem ortakdeğişke dizeyi S olmak üzere, (…) ile yapılan sınama. Devamını Oku

 • progeny virus: Yavru virüs Devamını Oku

 • nestling: Yavru kuş, yuvadan henüz çıkamayan yavru kuş Yavru. Devamını Oku

 • young: Küçük, yavru Genç, küçük Taze Devamını Oku

 • kısrakların viral yavru atması: Herpes virüs type 1 (EHV1) ve Equine viral arteritis (EVA) etkenlerinin oluşturduğu yavru atmalar. EHV1 gebeliğin son dört ayında yavru atmaya neden olur. EVA’da ise hastalığın klinik belirtilerinin görülmesinden birkaç gün sonra yavru atmalar görülür. Devamını Oku

 • Gloucestershireeski benekli domuzu: Siyah-Beyaz benekli, son yıllarda siyah beneklerin azaltılması yönünde seleksiyon uygulanan, ayrıca karakteristik olarak büyük sarkık kulaklara sahip, İngiltere’nin Berkeley Valley bölgesinden köken alan ancak günümüzde İngiltere’nin bütün bölgelerinde yaygın olarak bulunan, dişileri fazla miktarda yavru ve yüksek süt verimine sahip domuz ırkı. Devamını Oku

 • Coxiellaenfeksiyonu: Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q’ humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır. Devamını Oku

 • kuluçkahane: Kuluçkalık. Damızlık su ürünlerinden yumurta ve yavru elde etmek amacıyla kurulan, sağım, kuluçkalama ve yavru büyütme bölümlerinden oluşan kapalı veya yarı kapalı üretim yeri, yavru üretim ünitesi. Devamını Oku

 • atık fetüs: Yavru atma süreci sonunda atılan yavru. Devamını Oku

 • koyunların enzootik abortusu: Chlamydia psittaci’nin koyunlarda oluşturduğu doğum öncesi döl yatağı enfeksiyonları nedeniyle, gebeliğin son 1/3’lük döneminde yavru atma, ölü doğum ve zayıf yavru doğumuyla belirgin kronik enfeksiyon, klamidiya enfeksiyonu. Devamını Oku

 • moving averages: Yürüyen ortalamalar Devamını Oku

 • moving averages: Yürüyen ortalamalar Devamını Oku

 • doğal seçim: Darwin’in evrim teorisine göre iklim, besin, rekabet vb. şartlara uyabilenlerin yaşamaya devam etmesi, uyamayanların ise yok olması. Doğal seleksiyon. İklim, besin, rekabet vb. koşullara uyabilenlerin canlıların yaşamaya devam etmesi, uyamayanların Devamını Oku

 • brusellozis: İnsan ve hayvanlarda Brucella türlerinin oluşturduğu üreme organlarında ve yavru zarlarında yerleşerek yavru atmaya ve kısırlığa neden olan hastalık tablosu, Bang hastalığı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar