projective technique sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte projective technique kelimesinin manası:

 1. Uzancalı yordam

projective technique ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • belirsiz betim: Uzancalı ya da çıkarımcı ölçerlerde kullanılan, belirgin bir anlatımı bulunmadığı için değişik biçimlerde anlaşılmaya ve yorumlanmaya elverişli ölçek sınarı. bkz. çıkarımcı yordam, kestirimci inceleme, uzancalı yordam. Devamını Oku

 • örtülü yordam: Araştırma amaçlarını gizleyebilmek ve kendiliğinden yanıtlar alabilmek üzere yanıtlayıcının tepkilerini bir başkası yada düşsel kişiler ağzından dile getirmesine olanak veren imgesel yordam, bkz. dolaylı yordam, uzancalı yordam. Devamını Oku

 • karma çıkarımcı yordam: Tutumları uzancalı ya da yansıtıcı bir yaklaşımla saptamak üzere sözlü yordamlarla görünülü yordamları birlikte kullanan yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • koşulların değişmezliği: Bir deneylemede durumdan çıkarılamayan değişkenlerin denetim altına alınması ya da değişkenlik göstermekten alıkonmasını içeren denetim yordamı, bkz. uzancalı yordam. Devamını Oku

 • combined projective technique: Karma çıkarımcı yordam Devamını Oku

 • dolaylı görünü: Çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda içkin tutumları yüzeye çıkarabilmek için başvurulan ve örtük bir anlatım içeren açıklamasız görüntü, bkz. görünüleme, görünülü yordam. Devamını Oku

 • dolaylı görünü: Çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda içkin tutumları yüzeye çıkarabilmek için başvurulan ve örtük bir anlatım içeren açıklamasız görüntü, bkz. görünüleme, görünülü yordam. Devamını Oku

 • bilinçli belirsizlik: Özellikle çıkarıma ya da uzancalı yordamlarda tutum ve kanıları ölçülen kişilerin yanıtlarını etkilememek üzere söz, soru, anlatım ve görünülerin bilinçli olarak kapalı bırakılmasından doğan belirsizlik, bkz. belirsiz betim, görünülü yordam. Devamını Oku

 • disguised technique: Örtülü yordam Devamını Oku

 • funnel technique: Daraltaç yordamı Devamını Oku

 • known groups technique: Bilinen kümeler yordamı Devamını Oku

 • known measures technique: Bilinen ölçümler yordamı Devamını Oku

 • composite technique in scaling: Bk. karma ölçekleme yordamı Devamını Oku

 • sözcük çağrışımı: Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yordam. bkz.çıkarımcı yordam. Devamını Oku

 • tümce bütünleme: Bireylere eksik bir tümce ya da tümceler dizisi sunan ve ilk tepkilerine göre bu tümceleri bütünlemelerini isteyerek tutumlarını ölçen yordam, bkz. çıkarımcı yordam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar