promazin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte promazin kelimesinin manası:

 1. Preanestezik, kusma kesici ve sakinleştirme için kullanılan, dimetilaminopropil fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç.

promazin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • propiopromazin: Fenotiyazin grubu nöroleptik ilaçların dimetilaminopropil fenotiyazinler alt grubundan preanestezik olarak kullanılan bir ilaç. Devamını Oku

 • asepromazin: Asetilpromazin olarak da bilinen, preanestezik ve kusma kesici olarak kullanılan fenotiyazin türevi bir nöroleptik ilaç. Devamını Oku

 • piperasetazin: Özellikleri ve etkileri klorpromazine benzeyen, başlıca kedi ve köpeklerde yatıştırıcı, nöroleptik, kusma kesici ve kaşıntı giderici olarak kullanılan ilaç. Devamını Oku

 • dihidroksimorfin: Ağırlık esasına göre morfinden 10 ve hidromorfondan 2. 5 kez daha etkin ağrı kesici etkiye sahip, nörolept ağrı kesilmesi, preanestezik olarak kullanılan bir ilaç. Devamını Oku

 • trimetobenzamit: Zayıf D2 almaç engelleyicisi etki gösteren, kusma kesici olarak kullanılan bir ilaç. Devamını Oku

 • ksilazin: Beyinde bulunan alfa 2 almaçlarını uyararak ağrı kesici etkiye neden olan ayrıca, yatıştırıcı, kas gevşetici ve özellikle kedilerde kusturucu etkileri de bulunan ve preanestezik olarak kullanılan bir ilaç. Devamını Oku

 • anodyne: Uyuşturucu, yatıştırıcı , müsekkin (ilaç), ağrı kesici. Sakinleştirici ilaç, ağrı kesici ilaç Devamını Oku

 • kodein: Afyondan çıkarılan ve öksürüğü kesmeye yarayan bir alkaloit. Afyonun bileşiminde bulunan, öksürük kesici ve yatıştırıcı etkiye sahip alkaloit. Devamını Oku

 • sedation: Teskin etme, yatıştırma. Yatıştırma, sakinleştirme (ilaçla) Devamını Oku

 • calming down: Sakin olma; sakinleşŸtirme Devamını Oku

 • analjezik: Ağrıkesen. Ağrı kesici. Ağrı dindirici. Devamını Oku

 • klorpromazin: Formülü C17H19ClN2S olan, amin kokulu, alkali tepkime gösteren, kusmaya karşı ve yatıştırıcı olarak kullanılan yağımsı bir sıvı. Nöroleptik amaçla, hidroklorür tuzu h Devamını Oku

 • piperazin: Kimyasalolarak dietilendiamin yapısında, hem GABA almaçlarını uyararak hem deantikolinerjik etkisiyle parazit kaslarında yaptığı nöromusküler engelleme sonucunda felce neden olan, etki süreleri uzun, yatıştırıcı etkileri nispeten zayıf, kusma kesici etkileri de Devamını Oku

 • puking: Kusmak, kusturmak, istifrağ etmek Kusma:V.Kusma:Prep.Kusarak Devamını Oku

 • pehlevi: 1. şehir. 2. kahraman, yiğit. 3’üncü yüzyıldan 10’uncu yüzyıla kadar kullanılan Farsça (Hint-Avrupa dil grubundan); Pahlavi yazmak için kullanılan alfabe Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar