proteinaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte proteinaz kelimesinin manası:

 1. Dna izolasyonunda, proteinlerin parçalanması amacıyla kullanılan enzim.
 2. Peptit bağlarını kopararak peptit meydana getirmek üzere proteinleri parçalayan herhangi bir enzim, proteolitik enzimler, endopeptidazlar, peptidil ve peptit hidrolazlar. Proteaz.
 3. Proteaz.

proteinaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • proteinaz k: Dna ayırım çalışmaları sırasında proteinleri uzaklaştırmak için kullanılan bir proteaz. Devamını Oku

 • ekzopeptidaz: (Yun. exo: dışa doğru; pepsis: sindirim) Uçtaki amino asitleri peş peşe ayırarak peptitleri ve proteinleri parçalayan enzimler. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin son kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize Devamını Oku

 • proteaz: Bk. proteinaz Proteinlerin peptit bağlarını kopararak yıkılmasından sorumlu olan enzimler, peptidaz, proteinaz, proteolitik enzim. Devamını Oku

 • endopeptidaz: Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize ederek küçük birimlere parçalayan bir proteinaz. Proteinlerin parçalanmasında görevli olan, peptit veya proteinlerin iç kısımlarındaki peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek daha kısa peptitleri oluşturan pepsin, Devamını Oku

 • lipaz: Bağırsak öz suyunda bulunan ve öd ile beraber yağları yağ asitlerine ve gliserine parçalayan enzim. Karaciğer, pankreas ve diğer sindirim organlarında nötral yağları gliserin ve diğer yağ asitlerine parçalayan hayvan Devamını Oku

 • proteazlar: Peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek proteinleri peptit ve amino asitlere parçalayan, hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan ve yem proteinlerinin sindirimi üzerine etkili olan, endopeptidaz ve ekzopeptidazları kapsayan Devamını Oku

 • proteazlar: Peptit bağlarının hidrolizini katalize ederek proteinleri peptit ve amino asitlere parçalayan, hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan ve yem proteinlerinin sindirimi üzerine etkili olan, endopeptidaz ve ekzopeptidazları kapsayan Devamını Oku

 • kimotripsin: Pankreas suyunda bulunan ve alkali ortamda tripsin ya da tripsinle bir arada olmak üzere enterokinazla aktif hâle getirilerek peptit zincirini parçalayan enzim, bir proteinaz. Pankreas suyunda bulunan ve alkali ortamda Devamını Oku

 • kazein hidrolizasyonu testi: Sütün proteinini oluşturan ve kolloidal karakterde bulunan kazeinin, bakterilerce sentezlenen, proteolitik ve hücre dışı bir enzim olan proteaz tarafından hidrolize edilebilme durumunu saptamak için kullanılan test. Devamını Oku

 • pepsin: Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim. Proteinleri asidik çözeltide proteaz, pepton ve peptitlere hidroliz eden domuzların midesinden ince beyaz granüller halinde elde edilen suda veya seyreltik asitte çözünen,nem Devamını Oku

 • translokaz: Zar geçirgenlik engeline rağmen bir maddenin kolaylaştırılmış difuzyonuna aracılık eden herhangi bir enzim. Faktör G; protein sentezi sırasında peptidil tRNA’nın, ribozomun A yerinden P yerine geçişindeki GTP bağımlı yer değiştirmeyi Devamını Oku

 • polipeptit: Proteinlerin birincil yapısını oluşturan peptit bağlarıyla bağlanmış çok fazla sayıda amino asidin oluşturduğu bir polimer. Peptit bağıyla bağlanmış 10-100 amino asit içeren genellikle molekül ağırlığı 10 kDa’dan az olan peptit. Devamını Oku

 • tripsin: (Yun. tyrein = sürtmek, pepsis = sindiren)) Pankreasın bir enzimi olup proteinlerin sindirilmesinde rol oynar; optimum etkisi bazik ortamdadır. Pankreas tarafından salınan, amin asitleri arasındaki bağları koparan proteolitik bir enzim, Devamını Oku

 • esteraz: Bir esterin parçalanmasında görev yapan herhangi bir hidrolitik enzim. Ester bağlarının hidrolizini katalize eden enzimlerden herhangi biri. Devamını Oku

 • peptide hydrolases: Peptit hidrolazlar Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar