protoplazmik astrositler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte protoplazmik astrositler kelimesinin manası:

 1. Sinir dokusundaki gliya hücrelerinden olan astrositlerin sitoplazma uzantılarının kısa ve dallı budaklı bir grubu.

protoplazmik astrositler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dendrit: Sinir hücresinin kısa olan uzantısı. Uyartıları (impuls) hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış sitoplâzmik uzantıları. Devamını Oku

 • ak madde: Demet durumundaki sinir liflerinden oluşan beynin iç, omuriliğin dış tabakası. Gliya hücreleri ve sinir uzantılarından meydana gelmiş, beyin ve beyincikte organın iç tarafında, omurilikte ise dışta sütun gibi uzanan bölgesi. Devamını Oku

 • boz madde: Sinir hücrelerinden oluşan, beyinde dış, omurilikte iç tabaka. Sinir hücrelerinin gövedeleri, gliya hücreleri ve sinir tellerinden meydana gelen, beyin ve beyincikte dış tarafa, omurilikte iç tarafa yerleşmiş bölge. Devamını Oku

 • akson: Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı. Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır. Devamını Oku

 • dallı budaklı: Karışık bir duruma girmiş olan, çapraşık Örnek: Onun derdi de dallı budaklı olur. H. Taner Devamını Oku

 • diş kökü: Dişin çene kemiği içine gömülü olan bir ya da birkaç dallı uzantısı. Dişlerin, alt ve üst çene alveollerine gömülmüş olan kısmı.Dgr.: anat. radix dentis Devamını Oku

 • sinaps: Kavşak Sinir hücrelerinin uzantılarının diğer sinir hücrelerinin akson, dendrit ya da gövdesi ile ya da epitel, kas ve bez hücreleri ile anatomik olarak temas yerleri. Kimyasalsinapslarda impuls nörotransmitterlerle, elektrik şinapslarında Devamını Oku

 • pituisit: Hipofizin arka lobunda bulunan ve delikli kılcallarla miyelinsiz sinir telleri arasında ilişki kuran ve nörosekretinin kana verilmesinden sorumlu olan modifiye gliya hücreleri. Devamını Oku

 • glia: Tutkal. Sinir sisteminin bağ dokusu. Devamını Oku

 • yalancı ayak: Bir hücreli hayvanlarda hareket ve beslenmeye yarayan protoplazma uzantısı. (Yun. pseudes: yalancı; pous: ayak) 1. Özellikle amip benzeri bir hücreli hayvanlarda ve fagositoz yapan hücrelerde sitoplâzma uzantıları. Psödopod. 2. Bazı Devamını Oku

 • astrositozis: Çeşitli nedenlerle zedelenen sinir hücrelerinin etrafında astrositlerin sayıca çoğalması Devamını Oku

 • complicated: KarışŸIk, karmaşŸık, anlaşŸılması zor; dallı budaklı (Argo), çapraşŸık, komplike, anlaşŸılmaz, çetrefilli Devamını Oku

 • fibröz astrosit: İri, az dallı ve uzun sitoplazmik uzantılı astrosit türü. Devamını Oku

 • elastosis: Elastoz, elastik dokunun parçalanması; ciltteki elastik dokunun güneşŸten kaynaklanan zararlardan dolayı buruşŸması; derisel bağŸ dokusundaki bozucu değŸişŸiklikler; bağŸ dokusundaki bozulmadan dolayı yaşŸlı insanların ciltlerindeki elastiklik kaybı; derisel bağŸ dokusundaki herhangi bir müdahale Devamını Oku

 • parasempatik sinir sistemi: Kalbin atışlarını yavaşlatan, sindirim sistemini, salgıları düzenleyen yaşatkan sinir sistemini oluşturan, iki sistemden biri. (Yun. para: yanında; sympathes: hoşlanma duygusu) Sinir hücrelerinin perikaryon kısımları beynin medullasında, orta beyinde ve omuriliğin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar