provable sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte provable kelimesinin manası:

 1. Tanıtlanabilir, ispatı mümkün, ispat edilebilir
 2. İspatı mümkün, kanıtlanabilir, ispatlanabilir

provable ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • supportable: Çekilir, tahammül edilebilir İspat edilebilir. Devamını Oku

 • evincible: İspatı mümkün, kanıtlanabilir, gösterilebilir Devamını Oku

 • contradictable: TartışŸIlabilir, tersi ispatlanabilir, yalanlanabilir, inkar edilebilir Devamını Oku

 • provable inference: Kanıtlanır çıkarım Devamını Oku

 • demonstrable: Gösterilebilir, ispatı mümkün. Kanıtlanabilir; gösterilebilir Devamını Oku

 • confirmation: Tasdik, teyit, belgeleme, doğrulama İspat Devamını Oku

 • evidence: ), (f.) delil, tanıklık, şahadet, ispat, tanıt Vuzuh, açıklık, aydınlık Devamını Oku

 • demonstrate: İspat etmek, göstermek, açımlamak, tatbikatla izah etmek Nümayiş yapmak, gövde gösterisinde bulunmak Devamını Oku

 • justifiable: Dogruluğu ispat edilebilir, haklı çıkarılabilir, savunulabilir Hak verilebilir, mazur görülebilir, haklı çıkarılabilir Devamını Oku

 • justifiable: Dogruluğu ispat edilebilir, haklı çıkarılabilir, savunulabilir Hak verilebilir, mazur görülebilir, haklı çıkarılabilir Devamını Oku

 • reductioadabsurdum: Bir şeyin mantıksızlığını ispat Aksinin yalan olduğunu ispat suretiyle bir fikrin doğruluğunu gösterme. Devamını Oku

 • default: Yükümlülüğünü yerine getirmemek, görevi yapmakta kusur işlemek; mahkemeye gelmemek; karşılaşmaya katılmamak; hükmen yenik sayılmak; gıyabında hüküm vermek İhmal Devamını Oku

 • attest: İspat etmek, kanıtlamak, onaylamak, doğrulamak, beyan etmek, iddia etmek, yemin ettirmek Resmen ve açıkça söylemek, iddia etmek Devamını Oku

 • refutable: Çürütülebilir, aksi ispatlanabilir, yalanlanabilir Devamını Oku

 • argue: Tartışmak, münakaşa etmek İspat etmek, delil göstermek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar