psychoanalitical theory sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte psychoanalitical theory kelimesinin manası:

 1. Tinçözümsel kuram

psychoanalitical theory ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • psychoanalitical theory: Tinçözümsel kuram Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • psychoanalitical school: Tinçözümsel okul Devamını Oku

 • tinsel kuram: Halkbilim ürünlerinin kaynağını, insanın düş, imge ve dalgı (hülya) gibi tinsel oluşumlarıyla açıklayan kuram. bk. tinçözümsel okul. Devamını Oku

 • theory of relativity: İzafiyet teorisi, görecelik kuramı, görecelilik kuramı Devamını Oku

 • ışıkölçümsel ikincil ölçün: Işık yeğinliği (ya da ışık akısı, ya da ışıklılığı), ışık ölçümsel birincil ölçünle (dolaylı ya da dolaysız) ölçüştürme sonucu belirlenmiş, ışıkölçümsel ölçmelere yarayan, değişmez ve yeniden elde edilebilir ışık kaynağı. Devamını Oku

 • bireysel ruhbilim: Bireyler arasında var olan ayrılıkları konu alan ruhbilim dalı. Alfred Adler’in, hastalık belirtilerinin gözlemlerine önem veren, bireysel ayrılıklar üzerinde duran ruhçözümsel kuramına verilen ad. Devamını Oku

 • analytic: Çözümsel tahlili Analitik, çözümsel, çözümlemeli Devamını Oku

 • analytic: Çözümsel tahlili Analitik, çözümsel, çözümlemeli Devamını Oku

 • baconian theory: Shakespeare’in eserlerini bacon’ın yazdığı kuramı, bacon kuramı Devamını Oku

 • ışıkölçümsel çalışma ölçünü: Zaman zaman, bir ışıkölçümsel ikincil ölçünle ölçüştürülerek ölçünleştirilen, günlük ışıkölçümsel kullanılışta yararlanılan ışık kaynağı. Devamını Oku

 • tinçözümsel okul: Halk kültürünü oluşturan her tür halkbilim ürününü birer cinsel organ simgesi, halkbilim olaylarını ise birer birleşme oluşumu olarak benimseyen bilim adamlarının kurup yaşattıkları okul. bk. halk kültürü, halkbilim, tinçözümsel kuram. Devamını Oku

 • teori: Kuram, nazariye Örnek: Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada. Ç. Altan Bir olay, bir yapı yada düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram. Bk. kuram. Devamını Oku

 • eşitsiz değişim kuramları: Dış ticarette ülkeler arasındaki eşitsiz değişimi emek değer kuramından hareketle açıklayan kuramlar. krş. Emmanuel emperyalizm kuramı, Kay emperyalizm kuramı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar