püritenlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte püritenlik kelimesinin manası:

 1. Püriten olma durumu.
 2. Ahlaki, siyasi vb. konularda katı taassup.

püritenlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bağnazlık: Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup, fanatizm, mutaassıplık. Devamını Oku

 • pörsüklük: Pörsük olma durumu. Devamını Oku

 • sinir küpü: Çok sinirli olma durumu. Devamını Oku

 • pürüzsüzlük: Pürüzsüz olma durumu Devamını Oku

 • pürüzlülük: Pürüzlü olma durumu. Devamını Oku

 • pütürsüzlük: Pütürsüz olma durumu. Devamını Oku

 • decadency: ÇöküşŸ, ahlaksızlık; çökme; ruhsal veya ahlaki nitelikler açısından yozlaşŸmışŸ olma durumu Devamını Oku

 • diktatörlük: Diktatör olma durumu. Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen Örnek: Zafer sonrası için bir zümre diktatörlüğünün hazırlanmakta olduğuna artık Devamını Oku

 • puritan: İngiltere’de kraliçe Elizabeth zamanında meydana çıkan ve bilhassa ibadette sadelik taraftarı olan mezhebin bir ferdi, Püriten Ahlâk ve din hususunda çok sofu Devamını Oku

 • pısırıklık: Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış Örnek: Herkesten uzak duruşu, çekingenliğinden, pısırıklığından çok, birtakım sürtüşmelerden korunmak içindi. N. Cumalı Devamını Oku

 • coşkusal bağımlılık: Güvenlik, kılavuzluk ve karar verme gibi konularda, coşkusal nedenlerle alışkanlık halinde başkalarına bağımlı olma durumu. Devamını Oku

 • kıpıklık: Kıpık olma durumu. Devamını Oku

 • voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu Devamını Oku

 • obscuranticism: AnlaşŸIlmaz olma durumu, belirsizlik; gelişŸme ve entelektüel ilerleme karşŸıtlığŸı (siyasi ve/veya sosyal) Devamını Oku

 • siyaset meydanı: Siyasi konularda çeşitli kesimlerden görüşlerin ortaya konduğu ve tartışıldığı yer veya ortam. Ölüm cezalarının uygulandığı yer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar