pyelonephritis bovis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pyelonephritis bovis kelimesinin manası:

 1. Piyelonefritis bovis

pyelonephritis bovis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sığır büvelek sineği: Hypoderma bovis ve H. lineatus’a verilen ad. Devamını Oku

 • üretra tıkanması: Doğuştan yapılış bozuklukları, piyelonefritis, idrar kanalı içinde veya dışındaki lezyonlara bağlı olarak idrar kanalının tıkanması. Ani tıkanmalar şiddetli karın ağrısına neden olur, kronik tıkanıklıklar sonucu hidronefrozis gelişir. Devamını Oku

 • bcg aşısı: Tüberküloza karşı bağışıklık sağlamak için kullanılan Mycobacterium bovis’ in zayıflatılmış canlı suşu. Devamını Oku

 • bcg: Hem özgül tüberküloz aşısı hem de adjuvan olarak kullanılan canlı, virulansını kaybetmiş (attenüe) Mycobacterium bovis suşu. Devamını Oku

 • ışıl küf: Sığır, domuz ve insanlarda ışıl küflüce hastalığına yol açan, ışıl küflerin örnek türü olan asalak mantar (Actinomyces bovis). Devamını Oku

 • Hypoderma lineatus: Hypoderma bovis gibi larvaları sığırlarda miyazise neden olan ve larval dönemde yemek borusu yakınından göç eden sinek türü, sığır büvelek sineği. Devamını Oku

 • büve: Genellikle sığırlara saldıran, onların kanını emen, vızıltılarıyla tedirginlik yaratan sokucu sinek, büvelek (Hypoderma bovis). Bk.Büvelek. Devamını Oku

 • hipodermozis: Konak dokularında göç eden Hypoderma bovis ve Hypoderma lineatum larvalarının sığırlarda neden olduğu deri miyazisi, nokra, okra, imiç, hlk. hokra. Devamını Oku

 • kontagiyöz mikroorganizmalar: Öncelikle meme içi ve üzerinde yaşayan, sağımla inekten ineğe yayılan, etkili sağım öncesi hijyen, usule uygun sağım, memeyi antiseptiğe daldırma ve kuruda tedavi yoluyla kolaylıkla kontrol edilbilen Strep. agalaksi, Staph. aureus, Mikoplasma, C. bovis’ içine alan mikrorganizmalar. Devamını Oku

 • tüberküloz: Verem. Verem Mycobacterium tuberculosis ve Devamını Oku

 • sığır babesiozisi: Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major gibi türlerin neden olduğu Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes, Dermacentor ve Boophilus cinsine bağlı kenelerle taşınan, hayvanlarda akut dönemde yüksek ateş, anemi, hemoglobinüri, sarılık, dalakta büyüme gibi semptomlar oluşturan protozoer hastalık, Teksas ateşi, Teksas sığır ateşi. Devamını Oku

 • enzootik kan işeme: Erişkin sığırlarda, alt idrar yollarındaki kanamalar veya tümörlere bağlı olarak oluşan aralıklı olarak idrarda kan bulunması ve anemiyle belirgin sendrom, enzootik hematüri, hematüriya vezikalis bovis, sığırların idrar torbası hematürisi. Başta eğrelti otu olmak üzere, ptakuilosit içeren bitkilerin tüketimi sonucu biçimlenir. Devamını Oku

 • sistiserkozis: Sistiserkus adlı sestod larvalarının neden olduğu enfeksiyon. Bu larva çeşitli hayvanlarda çizgili kaslarda bulunmaktadır ve enfekte hayvanlarda herhangi bir klinik belirtiye neden olmaz. Bu larvalarla kontamine domuz etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlar enfeksiyona yakalanmaktadır. Ayrıca Taenia saginata adlı sestodun ara konak sığırların çizgili kaslarında bulunan Cysticercus bovis adlı larvasını çiğ veya Devamını Oku

 • sistiserkozis: Sistiserkus adlı sestod larvalarının neden olduğu enfeksiyon. Bu larva çeşitli hayvanlarda çizgili kaslarda bulunmaktadır ve enfekte hayvanlarda herhangi bir klinik belirtiye neden olmaz. Bu larvalarla kontamine domuz etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak yenilmesi sonucunda insanlar enfeksiyona yakalanmaktadır. Ayrıca Taenia saginata adlı sestodun ara konak sığırların çizgili kaslarında bulunan Cysticercus bovis adlı larvasını çiğ veya Devamını Oku

 • ışılküf: Sığır, domuz ve insanların ışılküflüce etkeni, ışılküflerin örnek türü olan asalak mantar (actinomyces bovis). Sığır, domuz ve insanlarınışılküflüce etkeni,ışılküflerin örnek türü asalak mantar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar