pyrimidine bases sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte pyrimidine bases kelimesinin manası:

 1. Pirimidin bazları

pyrimidine bases ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pyrimidinebases: Pirimidin bazları Devamını Oku

 • pyrimidinebases: Pirimidin bazları Devamını Oku

 • dimerizasyon: Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması. Devamını Oku

 • nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit Devamını Oku

 • nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit Devamını Oku

 • protein olmayan azotlu maddeler: Geviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşikler, NPN. Devamını Oku

 • pyrimidine: Pirimidin Devamını Oku

 • pyrimidine dimer: Pirimidin dimeri Devamını Oku

 • pyrimidine glycosid: Pirimidin glikozidi Devamını Oku

 • purine bases: Pürin bazları Devamını Oku

 • xanthine bases: Ksantin bazları Devamını Oku

 • schiff bases: Schiff bazları Devamını Oku

 • conjugated acids and bases: Konjuge asit ve bazlar Devamını Oku

 • orotik asit: Pirimidin nükleotit oluşumunda bir ara ürün; serbest bir pirimidin, ribonükleosit. Orotidin. Pirimidinlerin üretiminde oluşan ara metabolitlerden biri. Devamını Oku

 • nükleik asitler: Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplâzmada bulunan asitler. DNA, RNA. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar