quatrefoil sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte quatrefoil kelimesinin manası:

 1. Mimari süsleme sanatında dört yapraktan ibaret şekil.
 2. Dört parçalı yaprak, dört yapraklı şekil

quatrefoil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • figuration: Biçimlendirme, biçim, betimleme, süsleme Şekil veya biçim verme, şekle sokma Devamını Oku

 • iç mimarlık: Bir yapının içini süsleme ve döşeme sanatı, iç mimari, dekoratörlük. Devamını Oku

 • girişik bezeme: Kıvrılarak birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk. (Süsleme) Birbiri içine girip çıkan doğru, eğri, yaprak ve dalların meydana Devamını Oku

 • crocket: Damın çıkıntılı yerlerine süs olarak konulan oyma yaprak. Crocket, kule ucu veya çatı kenarındaki eğŸik duvar köşŸesinde kullanılan kıvrık yapraklı mimari süs Devamını Oku

 • rumi: Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme. Anadolu ile ilgili, Anadolu’ya bağlı, Anadolu’da yaşayan. Devamını Oku

 • monophyllous: Tek yapraklı, tek yapraktan meydana gelen. Devamını Oku

 • rokay üslubu: (Süsleme, İçmimari) bk. On beşinci Louis üslûbu. Devamını Oku

 • diptych: Eskiden kullanılan birbirine menteşelenmiş iki yapraktan ibaret tablet Kitap gibi kapanan iki levhalı resim. Devamını Oku

 • filomorfoz: (Yun. phyllon: yaprak; morphosis: şekil) Bir bitki organının yaprak şekline değişimi. Farklı mevsimlerde yaprakların değişimi. Devamını Oku

 • egganddartpattern: Binaların cephelerini süslemek için silmelerin yüzeyine süs olarak yapılan yumurta ve kargı seklinde kabartmalar, beyzi mimari süsleme. Devamını Oku

 • mimarlık: Mimar olma durumu, mimarın işi ve mesleği. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı, mimari. Devamını Oku

 • decoration: Dekorasyon, süsleme, süs; iç mimari; madalya, nişan Süslemek Devamını Oku

 • içmimar: (İçmimari) Bir yapı içini süsleyen ve döşeyen sanatçı. Devamını Oku

 • içmimar: (İçmimari) Bir yapı içini süsleyen ve döşeyen sanatçı. Devamını Oku

 • çiçekli bezek: (Süsleme) Yaprak, çiçek, dal ve meyve öğelerinden yapılmış kabartma yapı süsü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar