quinquagenarian sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte quinquagenarian kelimesinin manası:

 1. Elli yaşında, elli yaşlarında olan

quinquagenarian ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ellilik: İçinde elli tane bulunan. Elli yaşında olan Örnek: Ellilik bir kadının elinde kocaman bir çanta ile geldiğini gördük. R. N. Güntekin Elli kuruş veya elli lira değerinde para. Devamını Oku

 • ellişer: Elli sıfatının üleştirme biçimi, her defasında ellisi bir arada olan, her birine elli Örnek: Her biri ellişer, yüzer kilo gelen, hatta daha ağırlarını kasaba çarşılarında satılırken gördüm. S. F. Abasıyanık Her birine elli, her defasında ellisi bir arada olan. Devamını Oku

 • handed: Eli olan, elli. Elli, el ile kullanıma uygun Devamını Oku

 • semicentennial: Elli yıla ait, elli senede bir olan Ellinci yıldönümü. Devamını Oku

 • centner: Elli kilogramlık bir ağırlık birimi. Elli kiloluk tarti Devamını Oku

 • altmış: Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 60, LX rakamlarının adı. Devamını Oku

 • flan: Börek, tart Sikke yapılması için boş metal. Devamını Oku

 • dizili: Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep Örnek: Camekânında tam elli küçük şişe dizilidir. R. H. Karay Devamını Oku

 • berdevam: Sürmekte olan, sürüp giden Örnek: Yüz elli sene evvel türeyen bu âdet hâlâ da berdevam. Y. K. Beyatlı Devamını Oku

 • franklık: Frank değerinde olan Örnek: Vitrinlerde üç yüz elli franklık kitaba hasretle bakacaksın. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • çeki: Tartı. İki yüz elli kiloya eşit olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Devamını Oku

 • küçük ve orta boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler. Devamını Oku

 • küçük ve orta boy işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalışan sayısı iki yüz elli kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası arasında olan işletmeler. Devamını Oku

 • ayıp: Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış. Kusur, eksiklik. Devamını Oku

 • ahendest: Demir elli, eli demir gibi olan. (Osmanlıca’da yazılışı: ahen-dest) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar