radyonüklit ventrikülografi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte radyonüklit ventrikülografi kelimesinin manası:

 1. Kalbin sintigrafi yöntemiyle görüntülenmesi.

radyonüklit ventrikülografi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • lenfosintigrafi: Lenf damarlarının sintigrafi yöntemiyle görüntülenmesi. Devamını Oku

 • manyetik rezonans anjiyografi: Damarların görüntülenmesi için verilen kontrast maddelerle manyetik rezonans yöntemiyle görüntü oluşturulması. Devamını Oku

 • elektrokardiyogram: Elektrokardiyografi yöntemiyle saptanan grafik. Yürek çizgesi Devamını Oku

 • scintigraphy: Sintigrafi Devamını Oku

 • ventriküler bradikardi: Kalbin oto ileti sistemindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkan bradikardi, intrakardiyal bradikardi, miyojen bradikardi. Devamını Oku

 • atriyoventrikül düğümü: Sinoatriyal düğümden aldığı impulsları kalbin karıncıklarının duvarlarına taşıyan kalbin özelleşmiş kas dokusu. Devamını Oku

 • sektei kalb: Kalbin durması. Kalbin sekteye uğraması. (Osmanlıca’da yazılışı: sekte-i kalb) Devamını Oku

 • ektokardi: Kalbin göğüsten dışarıda, vücudun dışında bulunması. Kalbin doğuştan normal yeri dışında bulunuşu. Devamını Oku

 • bradikardi: Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması. Yavaş vuru Devamını Oku

 • kalp spazmı: Kalbin irade dışı kasılıp gevşemesi ve bundan doğan rahatsızlık, kalbin sıkışması. Devamını Oku

 • perikart: Kalbin üzerini saran zar. Yürek zarı Devamını Oku

 • endocardial: Endokordiyal, kalbin içinin, kalbin içine ait (Anatomi) Devamını Oku

 • radyonüklit anjiyokardiyografi: Anjiyokardiyografide radyonüklidler kullanılarak görüntü alınması. Devamını Oku

 • radyonüklit bilgisayarlı tomografi: Bilgisayarlı tomografide radyonüklidler kullanılarak görüntü alınması. Devamını Oku

 • trabekula septomarginalis dekstra ve sinistra: Kalbin karıncıklarında, karıncıklar arası bölmeyle kalbin dış duvarı arasında uzanan sağ ve sol kas bölmecikleri. Kalbin karıncıklarında, karıncıklar arası bölmeyle kalbin dış duvarı arasında uzanan sağ ve sol kas bölmecikleri.Dgr.: Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar