rafya sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rafya kelimesinin manası:

 1. Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri.
 2. Bu liflerden yapılmış olan.
 3. Afrika ve Amerika'da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie).

rafya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rafya: Bu palmiyenin dokuma işlerinde kullanılan lifleri. Bu liflerden yapılmış olan. Devamını Oku

 • topoğrafya haritası: Büyük ölçekli olan ve yeryüzü biçimlerini ayrıntılarıyla gösteren harita, topoğrafik harita. Devamını Oku

 • yaratıcı coğrafya: Birbirinden çok uzaktaki yerlerde çevrilen görüntülerin bir araya getirilmesi yoluyla film üzerinde yaratılan yeni uzay; yalnız film üzerinde var olan yer, filmsel uzaya yol açan işlem. Devamını Oku

 • coğrafya: Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü Örnek: Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da, hüviyetini de Devamını Oku

 • fitocoğrafya: Bitki coğrafyası. Bk. bitki coğrafyası Devamını Oku

 • biyocoğrafya: Bk. canlılar coğrafyası (Yun. bios: hayat; ge: yer; graphein: yazmak) Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası. Devamını Oku

 • biyocoğrafya: Bk. canlılar coğrafyası (Yun. bios: hayat; ge: yer; graphein: yazmak) Bitkilerin ve hayvanların yeryüzü dağılımı ile uğraşan bilim dalı. Bitki coğrafyası, hayvan coğrafyası. Devamını Oku

 • kartoğrafya: Bk. haritacılık Devamını Oku

 • zoocoğrafya: Bk. hayvan coğrafyası Devamını Oku

 • tarihi coğrafya: Coğrafyanın tarihî yönünü ve gelişmesini ele alan ve inceleyen coğrafya kolu. Devamını Oku

 • fiziki coğrafya: Yeryüzünün dışında insan ve öteki varlıklar üzerine etki yapan doğal olayların doğuşunu, oluşumunu ve sonuçlarını inceleyen coğrafya bilimi. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafya: Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin gelişim aşamalarını, bugünkü coğrafya anlayışının kurulmasını sağlayan etkinlikleri araştıran kolu. Devamını Oku

 • siyasi coğrafya: Devlet ile ülke arasındaki ilgiyi kuran ve inceleyen beşerî coğrafyanın bir kolu. Bk. siyasal coğrafya Devamını Oku

 • coğrafya mektebi: Bk. coğrafya okulu Devamını Oku

 • insanbilimsel coğrafya: İnsanı ve toplumu doğal çevrenin belirlediğini öne süren toplumbilim akımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar