rahname sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rahname kelimesinin manası:

 1. Yol ve yön gösteren kağıt. Harita.

rahname ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • topoğrafya haritası: Büyük ölçekli olan ve yeryüzü biçimlerini ayrıntılarıyla gösteren harita, topoğrafik harita. Devamını Oku

 • cadastral map: Kadastral harita, kadastro haritası, toprak sahipliğŸini ve sınırları gösteren harita Devamını Oku

 • sitolojik harita: (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Genlerin kromozom üzerinde birbirlerine göre yerlerini baz çifti (bp), kilobaz (kb) ve megabaz (mb) olarak gösteren harita. Fiziksel harita. Devamını Oku

 • deniz haritası: Denizlerin oluşum ve konumlarını değişik renk ve çizgilerle gösteren harita. Deniz akıntıları, derinlikleri, denizaltı engebeleri, başlıca tecim yolları ve koyları, haliç, burun, adadizisi, boğaz ve geçitleriyle denizlerin ayrılmaz bir bölümü Devamını Oku

 • gök atlası: Yıldızların gök küresi üzerindeki yerlerini gösteren harita. Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita. Devamını Oku

 • siyasi harita: Devlet ve ülke sınırlarını gösteren harita. Devamını Oku

 • yağış haritası: Bölgelere göre yağış yoğunluğunu ve türünü gösteren harita. Devamını Oku

 • ay haritası: Ay yüzeyindeki dağ, dağağzı ve düzlükleri gösteren harita. Devamını Oku

 • fiziki harita: Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını, göllerini gösteren harita. Devamını Oku

 • batimetrik harita: Okyanuslar, denizler, göller ve nehirlerde suyun derinliğini gösteren harita. Devamını Oku

 • güncel durum haritası: Kentin ya da kasabanın bugünkü durumunu özellikle toprak kullanımını küçültülmüş bir ölçekte gösteren ve düzentasarın, üzerine çizildiği harita. Devamını Oku

 • jeolojik harita geologic map: Kaya oluşumları ile fay hatları gibi diğer fiziksel özelliklerin dağılımlarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren harita. Devamını Oku

 • yol boyu: Kara yolunda kenar. Yolculuk süresi. Devamını Oku

 • significant weather chart: Önemli meteoroloji haritası, tahmin edilen meteoroloji olaylarını gösteren harita Devamını Oku

 • kent haritası: Bir kentin tümünün ya da bir bölümünün, nüfus yoğunluğu, açık alanlar, okullar, anayollar, dolaşım yoğunluğu gibi koşul ve özelliklerini gösteren harita. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar