ramnoz rha sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ramnoz rha kelimesinin manası:

 1. Bazı gram negatif bakterilerin hücre duvarında ve bitki hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu bir şeker.

ramnoz rha ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • arabinoz: Özellikle bitki zamklarında, pektinlerde ve hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan beş karbonlu aldoz şekeri. Özellikle bitki zamklarında ve hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan beş karbonlu aldoz şekeri. Devamını Oku

 • mannoz man: Birçok glikoproteinlerde ve polisakkaritlerde, özellikle bitki duvarı polisakkaritlerinde bulunan altı karbonlu aldoz şekeri. Devamını Oku

 • galaktoz: Süt şekeri. Altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri. Bir disakkarit olan laktozda, glikozla beraber bitki hücre duvarındaki pektinde, glikolipitlerde ve glikoproteinlerde bulunan bir monosakkarit, beyin şekeri. Devamını Oku

 • O antijeni: Bazı Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarında bulunan polisakkarit antijen. Devamını Oku

 • hemiselüloz: Bitki hücresi duvarında bulunan bir grup polisakkaritten biri; bazı tohumlarda depo karbohidratı. Bitki hücre duvarında bulunan, sellüloza benzer fakat daha küçük, alkalilerde eriyen, çeşitli şeker moleküllerinden oluşmuş yüksek molekül ağırlıklı Devamını Oku

 • hemiselüloz: Bitki hücresi duvarında bulunan bir grup polisakkaritten biri; bazı tohumlarda depo karbohidratı. Bitki hücre duvarında bulunan, sellüloza benzer fakat daha küçük, alkalilerde eriyen, çeşitli şeker moleküllerinden oluşmuş yüksek molekül ağırlıklı Devamını Oku

 • ksiloz xyl: Bazı bitkilerin hücre duvarında bulunan beş karbonlu bir aldoz şeker. Odun şekeri. Devamını Oku

 • hücre duvarı: Bakteri, mantar ve bitki hücrelerinde plâzma zarının üzerinde yer alan yapı. Gram pozitif bakterilerde kalın bir peptidoglikan ve periplâzmadan, gram negatif bakterilerde ise lipopolisakkarit ve periplâzmadan oluşan, bitki hücrelerinde ise plâzma zarının dışında selüloz telleri ile pektin, lignin, hemiselüloz vb. maddelerden oluşan, önce primer duvar, daha sonra da ikincil duvar yapısına dönüşen dış örtü tabakası. Devamını Oku

 • teykoik asit: Gram pozitif bakterilerin hücre duvarında bulunan polimer. Fosfodiester bağlarıyla bağlanan ribitol ve gliserolden oluşan iskelete bir veya daha fazla amino asit veya şekerlerin tutunmasıyla oluşur. Teykoik asitler, Gram pozitif bakterilerde başlıca yüzey antijenleri oluştururlar. Devamını Oku

 • riboz: Ribonükleik asitlerin ve ribonükleotitlerin yapısında bulunan beş karbonlu şeker. Formülü CH2OH(CHOH)3CHO, mol kütlesi 150,1 g olan, D-riboz; bazı nükleik asit ve koenzimlerin bileşiminde furanozit ve piranozit şeklinde bulunabilen bir pentoz Devamını Oku

 • bakteriyosin: Bakterilerin diğer bakterileri öldürmek için ürettikleri zehirli protein. Gram negatif bakterilerin birçoğu tarafından üretilen bakterisidal etkili maddeler. Devamını Oku

 • hemofilus enfeksiyonları: Haemophilus türü içinde yer alan gram-negatif bakterilerin oluşturduğu bir grup bulaşıcı hastalık. Devamını Oku

 • escherichia: Gram negatif, isteğe bağlı anaerob ve fermentatif, hareketsiz veya hareketli, kısa çubuk biçiminde bakteri cinsi. İnsan, hayvan ve balıkların bağırsak florasında bulunan, Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif bir bakteri cinsi. Devamını Oku

 • glikoz: Özellikle üzüm suyunda bulunan karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan şeker, üzüm şekeri (CH2-OH-(CHOH)4-CHO). Hayvan ve bitkilerde bulunan altı karbonlu aldoz yapısındaki monosakkaritlerden biri, üzüm şekeri, dekstroz. Devamını Oku

 • Mycoplasma: Hücre duvarı olmayan, Gram negatif çok küçük bir bakteri cinsi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar