ramous sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ramous kelimesinin manası:

 1. Dal gibi, dala ait
 2. Dallanmış.

ramous ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ağız dalaşı: Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı Örnek: … heyecanlar, ağız dalaşları içinde oynanan kâğıt, tavla oyunlarına da pek hor bakmamak lazımdır. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • homopolisakkaritler: Nişasta, selüloz, homoglikan gibi, aynı tip karbohidrat monomerlerinden oluşmuş, dallanmış ya da tek zincir hâlinde olan polisakkaritler. Devamını Oku

 • homopolisakkarit: Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan. Devamını Oku

 • dalaşma: Dalaşmak işi veya durumu, dalaş Devamını Oku

 • spat 3: Dili (kısa süren) ağŸız kavgası, atışŸma, dalaşŸ, dalaşŸma. Devamını Oku

 • spat 3: Dili (kısa süren) ağŸız kavgası, atışŸma, dalaşŸ, dalaşŸma. Devamını Oku

 • dendroit: (Yun. dendron: ağaç; eidos: şeklinde) Çok dallı; ağaç dalı biçiminde dallanmış yapı. Çok dallı, ağaç dalı biçiminde dallanmış yapı. Devamını Oku

 • dogfight: Köpek kavgası Savaş uçakları arasındaki çatışma. Devamını Oku

 • saçak kök: Buğdayda olduğu gibi asıl kökün çevresindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan kök topluluğu. Kök boğazının hemen alt kısmından başlayıp çok dallanmış olarak toprakta yüzeysel biçimde gelişen kök. Devamını Oku

 • spat: İ, gen Spit. (ted, ting) Devamını Oku

 • polisakkarit: Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan vb. gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla Devamını Oku

 • dendrit: Sinir hücresinin kısa olan uzantısı. Uyartıları (impuls) hücre gövdesine taşıyan, sinir hücrelerinin dallanmış sitoplâzmik uzantıları. Devamını Oku

 • pansitopeni: Tüm göze azlığı Kanın tüm biçimli elemanlarının üretiminin aşırı derecede baskılanması. Kemik iliği, lenf yumruları ve dalağın işlevlerini baskılayan radyasyon, trikloretilen, nitrofuran bileşikleri ve eğrelti otu gibi zehirlenmelerde görülür. Anemi, Devamını Oku

 • protonefridyum: (Yun. protos: birinci; nephron: böbrek) Yassı solucanlar (Platyhelminthes), iplik solucanları (Nematoda), rotatorlar (Rotatoria) gibi ilkel omurgasızlarda görülen, bir uçta alev hücreleri ile başlayan dallanmış kanalların bir merkez kanalla birleşerek vücut yüzeyine bir delik ya da deliklerle açıldığı boşaltım organı. Devamını Oku

 • pleksus ruminalis sinister: Geviş getirenlerde işkembenin sol yüzüyle börkeneği ve dalağı uyaran sinir ağı. Geviş getirenlerde işkembenin sol yüzüyle börkeneği ve dalağı uyaran sinir ağı.Dgr.: anat. plexus ruminalis sinister Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar