ravzai cinan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ravzai cinan kelimesinin manası:

 1. Cennet bahçeleri. Cennetlere giden yol. (Osmanlıca'da yazılışı: ravza-i cinân)

ravzai cinan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ravzai rıdvan: Cennet. (Osmanlıca’da yazılışı: ravza-i rıdvân) Devamını Oku

 • besatini cinan: Cennet bostanları. Cennet bahçeleri. (Osmanlıca’da yazılışı: besatin-i cinan) Devamını Oku

 • ravzai mutahhara: Fahr-I Kainat Aleyhi Efdal-üs-Salavat ve Efdal-üt-tahiyyat Efendimizin Kabr-i Şerifiyle Minberin arasındaki saha. (Osmanlıca’da yazılışı: ravza-i mutahhara) Devamını Oku

 • darı cinan: Cennet yurtları. Cennetler. (Osmanlıca’da yazılışı: dâr-ı cinan) Devamını Oku

 • cinan: cennetler, yedi göğün üstünde ve arş ile kürsi’nin altındaki sekiz cennet (Cennet. C.) Cennetler. Devamını Oku

 • cinanı ulum: İlm-I Kur’an ve iman cennetleri. Maarif-i İlahiye ve tahkiki ve yakini iman derslerinin okunduğu ulema-i İslam ve talebe-i ulum meclisleri. (Osmanlıca’da yazılışı: cinan-ı ulûm) Devamını Oku

 • dehlizi cinan: Revak-I uhreviye manasında mecazi bir deyimdir. (Bak: Revak-ı uhreviye). (Osmanlıca’da yazılışı: dehliz-i cinan) Devamını Oku

 • fakihetül cennet: Cennet meyvesi. (Osmanlıca’da yazılışı: fakihet-ül cennet) Devamını Oku

 • kasrı cennet: Cennet köşkü. (Osmanlıca’da yazılışı: kasr-ı cennet) Devamını Oku

 • behişt: Cennet. 1. cennet. 2. uçmak. Devamını Oku

 • ashabı cennet: Cennet ehli. Cennetlik olanlar, Cennetlik oldukları ümid edilenler veya cennete gidecekleri müjdelenmiş olanlar. (Bak: Aşere-i Mübeşşere) (Osmanlıca’da yazılışı: ashâb-ı cennet) Devamını Oku

 • haremeyni şerifeyn: Mekke’deki Kabe ile Medine’deki Ravza-i Mutahhara. (Osmanlıca’da yazılışı: haremeyn-i şerifeyn) Devamını Oku

 • elysium: Cennet Güzel ve ferah yer. Devamını Oku

 • revan: Giden, yürüyen Örnek: Arabalarımıza binip Tiran yoluna revan, âdeta, kır gezintisine çıkmış bir aile hâlinde idik. Y. K. Karaosmanoğlu 1. akan, su gibi akıp giden. 2. ruh, can. Akan, su gibi akıp Devamını Oku

 • paradise lost: Kayıp Cennet, John Milton tarafından (17’nci yüzyıl İngiliz şŸairi) 1667’de yazılan destansı şŸiir, Kayıp Cennet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar