realization sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte realization kelimesinin manası:

 1. Fark etme
 2. Fark edilme
 3. Tahakkuk, gerçekleşme
 4. Gerçekleştirme
 5. Kavrama, idrak, tasavvur
 6. Paraya çevirme.
 7. [realization (Brit.) ] gerçekleşme, gerçekleştirme, idrak, anlama, kavrayış, paraya çevirme, nakte çevirme

realization ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • comprehension: AnlayışŸ, kavrama, idrak, kavrayışŸ, akıl, kapsam, anlama Devamını Oku

 • realize ise: Anlamak, tasavvur etmek İdrak etmek Devamını Oku

 • cognizance: [cognizance (Amer.) ] farkında olma, kavrama, idrak, anlayış; bilgi; mahkemenin davayı dinlemesi; kaza alanı Farkında olma, kavrama, idrak, anlayışŸ Devamını Oku

 • distinction: Ayırt etme, tefrik, temyiz Fark, idrak Devamını Oku

 • realize: [realize (Amer.) ] farketmek, farkına varmak, anlamak, kavramak, idrak etmek, gerçekleştirmek, uygulamak, aklında bulundurmak, paraya çevirmek, kazanmak, kar etmek Farketmek, farkına varmak, anlamak, kavramak, idrak etmek, gerçekleşŸtirmek, uygulamak, aklında bulundurmak, Devamını Oku

 • apprehension: Korku, endişe, kuruntu, vesvese İlk sezi Devamını Oku

 • perception: İdrak, algı Anlama kabiliyeti, anlayış, seziş Devamını Oku

 • noesis: Anlama, kavrama; zihinsel idrak Devamını Oku

 • understanding: Anlayış, kavrayış Kafa, zekâ Fikir Devamını Oku

 • cognisance: Farkında olma, kavrama, idrak, anlayışŸ; bilgi Devamını Oku

 • digestion: Sindirim, hazım, sindirme; kavrama; özümseme Hazım, hazım gücü, sindirim Devamını Oku

 • conversion: Herhangi bir online reklam aracıyla (Banner, içerik bağlantılı reklam kutusu) siteye gelen ziyaretçinin istenen aktiviteyi gerçekleştirmesi. Bu aktivite satınalma, bülten aboneliği, site üyeliği gibi, siteyi ziyaret etmenin dışında herhangi bir aktivite olabilir. Devamını Oku

 • insight: Vukuf, anlayış, bir şeyin iç yüzünü kavrama. Kavrama, içyüzünü anlama, sezme, anlama Devamını Oku

 • ideat: Tasavvur etmek, kavramak, anlamak idea’tion tasavvur veya kavrayış yeteneği. Devamını Oku

 • redemption: Kurtarma, kurtarılma, halas Rehinden kurtarma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar