reaumur sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte reaumur kelimesinin manası:

 1. 1730'da reomürü icat eden Fransız
 2. Reömür

reaumur ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rene reaumur: Rene Antoine Ferchault de Reaumur (1683-1757), Fransız bilim adamı, Reaumur sıcaklık cetvelinin mucidi Devamını Oku

 • rene antoine ferchault de reaumur: Rene Reaumur (1683-1757), Fransız bilim adamı, Reaumur sıcaklık cetvelinin mucidi Devamını Oku

 • father: Baba, peder Ata, cet, soy, icat eden kimse, bani, pir Devamını Oku

 • reaumur thermometer: Reömür termometresi Devamını Oku

 • directory: Rehber kitap, telefon rehberi, adres defteri, dinsel kurallar kitabı, rehber; müdüriyet, yönetim kurulu, fransız ihtilali hükümeti beşler heyeti Rehber, nizamname Devamını Oku

 • imaginer: Fikirler oluşŸturan kimse, hayal eden kimse, düşŸünceler gelişŸtiren kimse; akıl eden ve icat eden kimse Devamını Oku

 • lafayette: Bir soyadı; Marquis de Lafayette (1757-1834), 1789-1830 yıllarında Fransız Devrimi ve Amerikan BağŸımsızlık Ordusu’nda hizmet eden Fransız asker ve politikacı; ABD’de bir dizi şŸehir ismi Devamını Oku

 • eli whitney: Eli Whitney, (1765-1825) pamuk çırçırını icat eden ABD’li mucit Devamını Oku

 • necessity is the mother of invention: İhtiyaç icadın anasıdır, eşŸyalar gereksinim sonucu olarak icat edilirler, birçok icat eksiklik nedeniyle ortaya çıkmışŸtır Devamını Oku

 • gallic: Galya ile ilgili; Fransa’ya ait Gallican s Galya veya Fransa’ya ait; Fransız Katolik kilisesine an Gallicism i Fransızcaya mahsus veya Fransızcadan alın mış terim Gallicise f Fransızlaştırmak, Fransızlaşmak Galya’ya ait, Devamını Oku

 • french: Fransa’ya, Fransızlara veya Fransızcaya ait Fransızlar Devamını Oku

 • mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse. Yaratıcı, yaratan. Devamını Oku

 • muhteri: Yeni bir şey yaratan, icat eden. Yalanlar uydurarak bir kimseye iftirada bulunan. Devamını Oku

 • contrivance: Tertip, tertibat, icat Mekanizma Gizli Devamını Oku

 • buluş: Bulma işi veya biçimi. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar