reflexive pronoun sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte reflexive pronoun kelimesinin manası:

 1. Dilb. dönüşŸlü zamir.

reflexive pronoun ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pronoun: Adıl, zamir Adıl Devamını Oku

 • reflexive verb: Dilb. dönüşŸlü fiil. Devamını Oku

 • demonstrative pronoun: İşŸAret zamiri, gösterme adılı, bir objeyi gösteren zamir (Gramer) Devamını Oku

 • belirsiz bağıntı zamiri: Kim ki, her kim ki, her ne ki gibi anlamında belirsizlik bulunan zamir veya zamir deyimi. Devamını Oku

 • adıl n si: (Derleme. zamir “n” si, zamir ünsüzü) Çok defa 3. kişi iyelik ekleriyle, ad durumu ekleri arasına giren ve 3. kişi adıllarıyle kullanılan -n- ünsüzü: Evini (ev-i-n-i) , evine (ev-i-n-e) , evinde (ev-i-n-de) , evinden (ev-i-n-den) , evinin (ev-i-n-in) , evlerini (ev-) er-i-n-i) , bahçesini (bahce-si-n-i) , bahçelerinden (bahçe-ler-i-n-den) , onu (o-n-u) , ona (o-n-o) , Devamını Oku

 • accent 1: Dilb. vurgu, aksan. dilb. vurgu işŸareti. şŸive. Devamını Oku

 • dönüşlü adıl: (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri Devamını Oku

 • belirsizlik zamiri: İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir, belgisiz zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb. Kişileri veya nesneleri belirsiz olarak temsil eden zamir: bazısı, bazıları, başkası, biri, biriniz, birkaçı, birçoğumuz, Devamını Oku

 • dönüşlü zamir: Kişi kavramını pekiştirerek belirten zamir. Türkçede bu kavram “kendi” sözüyle sağlanır. Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü anlatan ve şahıs kavramını pekiştirerek belirten kendi zamiri. Bu zamir iyelik ekleri alarak Devamını Oku

 • kelime türü: Yapı, kavram, görev bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmış bulunan kelime türlerinden her biri, sözcük türü: Türkçede sekiz kelime türü vardır: isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil. Yapıları, görevleri Devamını Oku

 • mood 1: Dilb. kip. Devamını Oku

 • taxeme: Dilb Devamını Oku

 • ursprache: Dilb Devamını Oku

 • spirant: Dilb Devamını Oku

 • sonorant: Dilb Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar