resailün nur sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte resailün nur kelimesinin manası:

 1. Nur Risaleleri. (Bak: Risale-i Nur) (Osmanlıca'da yazılışı: resail-ün nur)

resailün nur ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • risaletün nur: Risale-I Nur tabirinin Arapçası. (Bak: Risale-i Nur) (Osmanlıca’da yazılışı: risalet-ün nur) Devamını Oku

 • risalei nur: Nurun Risalesi. Kur’an’dan alınan ayetlerin tefsiri ile tahkiki iman dersi veren kitap. Büyük mücahid Bediüzzaman Hazretlerinin eserleri.(Risale-i Nur’un vazifesi:… Hayat-ı ebediyeyi mahveden ve hayat-ı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfr-ü mutlaka karşı, imani olan hakikatlarla, gayet kat’i ve en mütemerrid zındık feylesofları dahi imana getiren kuvvetli bürhanlarla Kur’ana hizmet etmektir. Ş.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • resail: (Risale. C.) Risaleler, bir mevzuda yazılan mektuplar veya küçük kitaplar. Devamını Oku

 • leaflet: Ufak risale, dört sayfalık risale Bileşik yaprağın bir kısmı Devamını Oku

 • tractate: Risale, broşür. Risale, broşür (dini) Devamını Oku

 • risail: (Bak: Resail) Devamını Oku

 • kafnun tezgahı: (Risale-i Nur Külliyatında geçen bir tabirdir) Allah’ın Kün emriyle her işin olması. (Kün ) “Ol” emri olan bu kelime “Kaf” ve “Nun” harfleri ile yazıldığından böyle denilmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: kâf-nun tezgâhı) Devamını Oku

 • baba bathra: Talmud risaleleri serisinin zararlarla ilgili olan üçüncüsü (Musevilik) Devamını Oku

 • baba kamma: Talmud risaleleri serisinin zararlarla ilgili olan birincisi (Musevilik) Devamını Oku

 • nur içinde yatsın: Sevgiyle anılan ölüler için söylenir. Devamını Oku

 • hüseyini cisrı: (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt’tendir. Cami-ül Ezher’de tahsil görmüş ve zamanının dini, edebi ve felsefi ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri “Risale-i Hamidiye”sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, kitap olarak neşretmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hüseyin-i cisrî) Devamını Oku

 • name: Mektup. Aşk mektubu. Kitap; dergi. Devamını Oku

 • niyazii mısrı: (Mi: 1618 – 1694) Malatya’nın Soğanlı köyünde doğdu. Şair ve tasavvufçu olup Halveti tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır’da Cami-ül-Ezher’de tahsil gördü. 1646’da İstanbul’a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Hasaneyn, Mevaid-ül İrfan ve Avaid-ül İhsan, Hidayet-ül İhvan, Mektubat gibi eserleri ve bir de şiirlerini cami’ divanı vardır. Devamını Oku

 • aboth tractate: Aboth risalesi; MişŸna yazımlarının risale bölümü (Musevilik) Devamını Oku

 • aboth tractate: Aboth risalesi; MişŸna yazımlarının risale bölümü (Musevilik) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar