resigned to fate sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte resigned to fate kelimesinin manası:

 1. Kadere boyun eğmiş

resigned to fate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fatalism: Kader ve kısmete boyun eğme, tevekkül Her şeyi kadere bağlama inancı, fatalizm, kadercilik. Devamını Oku

 • resigned to: -e boyun eğmiş Devamını Oku

 • rıza: Razı olma, isteme, istek. 1) istek. 2) onam. ~ fesâdı: bk. irâde fesâdı. Devamını Oku

 • resign o.s. to: (boyun eğŸerek) -e katlanmak: We have resigned ourselves to the government´s new policy. Hükümetin yeni politikasına boyun eğŸdik. Devamını Oku

 • weep on sad fate: Kötü kadere ağŸlamak, alın yazısına ağŸlamak Devamını Oku

 • resigned: Baş eğmiş, uysal, teslimiyet göstermiş Kaderine boyun eğmiş, oluruna bırakmış Devamını Oku

 • ram: Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. İşlemci tarafından okunup yazılabilen, üzerinde bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek. Devamını Oku

 • fatalistic: Kaderci, her şŸeyi kadere bırakan Devamını Oku

 • he is doomed: -ye mahkûm, o kötü kadere mukadder, hükümlü Devamını Oku

 • el yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu bozdoğan armudu sanır: Başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır. Devamını Oku

 • el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanır: Başkasının gücü karşısında boyun eğmek zorunda kalacağını anlayamamış kimse, kendi gücünün herkese boyun eğdireceğini sanır. Devamını Oku

 • neck: Çalgının sap kısmı. Boyun Boyun Devamını Oku

 • fatalistically: Kaderci bir anlayışŸla, herşŸeyi kadere bırakan bir bakışŸ açısıyla Devamını Oku

 • stiff neck: Lumbago, tutulmuşŸ boyun, boyun tutulması, inatçılık Devamını Oku

 • solungaç fistülü: Embriyonel gelişim sırasında yutak yarıklarının, tek veya iki taraflı olarak kapanmaması ve boyun bölgesinden dışarıya açılmasıyla belirgin, taylarda görülen bir yapılış bozukluğu, boyun fistülü, branşiyal fistül. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar