resim harç ve damga vergisi muaflığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte resim harç ve damga vergisi muaflığı kelimesinin manası:

 1. Bk. vergilerde bağışıklık

resim harç ve damga vergisi muaflığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • prescription of taxes: Vergilerde zaman aşımı Devamını Oku

 • vergilerde mürur ı zaman: Bk. vergilerde zaman aşımı Devamını Oku

 • vergilerde tebliğ: Bk. vergilerde bildirme Devamını Oku

 • usulsüzlük cezaları: Bk. vergilerde yöntemsizlik cezaları Devamını Oku

 • en az ceza sınırı: Vergilerde yükümlülerinden alınacak cezaların en düşük sınırı. Devamını Oku

 • değişiklik kararı: İlgili bir ya da birkaç yükümlünün vergi örgütüne baş vurarak iyesi bulundukları yapı ya da arsa ve tarlalardan alınan vergilerde gösterdikleri nedenlerle değişiklik yapılması isteğinde bulunmaları. Devamını Oku

 • toprağın özel ve genel durumunda değişiklik: Yer parçası özel ve genel durumunda gerçekleşen ve bunlara ilişkin vergilerde de indirim ya da arttırım yapılmasını gerektiren değişmeler. Yer sarsıntısı, su baskını, ağaçlandırma, gübreleme, yapılama gibi etkenler yer parçasının Devamını Oku

 • karar açıklaması: Vergilerde itiraz ve yargı örgütlerince sınırlanan sonuçlar belirgin olmaz ya da bunlar birbirine uymayan bölümleri kapsarlarsa vergi alan ve ödeyenlerin yasasında belirtilen süre içinde bunlar da açıklama yapılmasını istemeleri. Devamını Oku

 • vergilerde zaman aşımı: Vergi yöntemi yasasına göre vergi alacağının doğduğu takvim yılından sonra gelen yılın başından başlayarak doğal vergilerde 3 yıl kaçakçılık nedeni ile 5 yıl sonra verginin gerçekleştirilerek yükümlüye bildirilememesi. Zaman aşımına uğraması Devamını Oku

 • damga vergisi: Kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi. Çeşitli resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hakedişten kesinti yapma yoluyla Devamını Oku

 • damga vergisi yükümlüleri vergi cezaları: Damga vergisi uygulamalarında gerek görevli, gerek kesin vergilerle ilgili cezadan sorumlu olanların birden fazla olmalarında birbirine başvurma hakkı saklı kalmak üzere zincirleme sorumlu tutulmaları biçiminde uygulanan ceza. Devamını Oku

 • veraset ve intikal vergisi: Ölenin vârislerine kalan mal ve paradan alınan vergi. Bk. kalıtım ve geçiş vergisi Devamını Oku

 • kalıtım ve geçiş vergisi: Kalıtım ve tutsu yolu ile bunlar üzerinde hakları bulunan bir ya da daha çok kişilere geçen taşınır ve taşınmaz çeşitli mallar nedeni ile, bu kişilerden yasalarında belirtilen temel yargı ve oranlara göre alınan vergi. Devamını Oku

 • muaflık: Muaf olma durumu. Devamını Oku

 • diplomat muaflığı: Bk. diplomat bağışıklığı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar