retiküler bağ dokusu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte retiküler bağ dokusu kelimesinin manası:

 1. Retikulum hücreleriyle retikulum ipliklerinden oluşan, kan yapan organların esasını oluşturan bağ doku. Diğer bağ doku türlerine göre çok sayıda hücreleri içerir.

retiküler bağ dokusu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • retiküloendotelyal sistem: Çeşitli organlarda fagositoz yapabilen hücreler sistemine önceleri verilen ad. Fagositoz güçleri olmayan retikulum hücreleriyle endotel hücreleri hariç kandaki ve diğer dokulardaki monositler antijenik uyarımla makrofajlara dönüşerek mononükleer fagositler sistemini oluştururlar. Devamını Oku

 • retiküler hücre: Kemik iliği ve lenfatik dokular gibi kan yapan dokuların stromasında bulunan, bir kısmı ilkel yapıda, bir kısmı ise fagositik özelliğe sahip bağ dokusu hücreleri. Devamını Oku

 • palizat dokusu: Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki doku. Hücreler arası boşlukları fazla olan, çok sayıda kloroplâst içeren hücrelerden oluşan, yaprağın genellikle üst epidemisinin altında olan ve yaprak mezofilini oluşturan doku. Devamını Oku

 • bağ dokusu: Hücre sayısı az fakat hücreler arası maddesi çok olan ve genel olarak diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan bir doku tipi. Kökünü embriyonun mezenşim hücrelerinden alan bu dokunun iki ana tip hücrelerinin (fibroblâst, makrofaj) arasını dolduran madde içinde teller ve telcikler bulunur. Bu tel ve telciklerin çeşidine ve çokluğuna göre de çeşitlibağ dokusu tipleri Devamını Oku

 • bağdokusu: Göze sayısı az, göze arası maddesi çok ve genel olarak diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan doku. Devamını Oku

 • esmer yağ dokusu: Kış uykusuna yatan hayvanlarda görülen, insanlarda doğumdan sonra çok sınırlı bazı bölgelerde bulunan, mitokondrilerindeki bol miktardaki sitokromlar sebebiyle renkli, çok sayıda lipit damlası içeren sıkı paketlenmiş hücreleriyle endokrin beze benzeyen doku. Kışlama bezi, mültiloküler doku. Devamını Oku

 • sinir dokusu: Embriyonun ektoderm tabakasından köken alan, organizmayı iç ve dış çevreden haberdar eden, nöron adı verilen uzun ve farklılaşmış hücrelerden oluşan, uyartıları (impulsları) sinaps denen özel bölgeler vasıtasıyla bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ileterek sonuçta tepki ya da uyartı meydana gelmesini sağlayan, besleyici ve destekleyici nörogliya hücreleri (astrositler, oligodendrositler, mikrogliya ve ependim) tarafından kuşatılan, Devamını Oku

 • porfirsi başkalaşım dokusu: Bk. doku. Devamını Oku

 • kırmızı pulpa: Dalağın kanla dolu venöz sinüslerle kırmızı pulpa alanlarından oluşan bölgeleri. Kırmızı pulpa alanlarında retikulum hücreleriyle retikulum iplikleri ve boşlukların içerisinde ise beyaz pulpadan gelen lenfositler, plazma hücreleri, granülosit, monosit, trombosit ve makrofajlar gözlenir. Devamını Oku

 • beyaz yağ dokusu: Hücrelerinin her birinde büyük bir yağ damlacığı bulunan, beyazdan koyu sarıya kadar rengi değişebilen, vücudun esas yağı olan bir yağ dokusu tipi. Üniloküler doku, beyaz yağ. Yağ dokusu. Devamını Oku

 • korun dokusu: Korun tabakasını ve bu tabakanın değişimiyle oluşan tırnak, boynuz vb.ni yapan doku. Devamını Oku

 • müköz bağ dokusu: Fetüsün göbek kordonunda ve erginlerin dişlerinin pulpa boşluğunda bulunan olgun bağ dokusuyla mezenkim dokusu arasındaki bağ dokusu türü. Bu doku fetal dönemin ikinci yarısında yıldız biçimli hücreler ve kollajen ipliklerle belirginlik gösterir. Devamını Oku

 • sıkı bağ doku: Temel maddesinin büyük çoğunluğu kollajen iplikli, demetler oluşturan ve biçimsiz temel maddesi çok az olan doku, kompakt bağ doku. İpliklerin dallanma durumlarına göre düzenli ve düzensiz sıkı bağ doku diye ikiye ayrılır. Devamını Oku

 • agranüler endoplazmik retikulum: Bk. granülsüz endoplâzmik retikulum Granülsüz endoplazmik retikulum. Devamını Oku

 • retiküler: Ağ gibi, ağ biçiminde. Ağsı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar