retiküler formatio sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte retiküler formatio kelimesinin manası:

 1. Yaygın nöron gruplarının oluşturduğu yapı.

retiküler formatio ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • taç eterler: Eter gruplarının kendi oksijen atomları ile merkezdeki metal atomuna dimetilenlerle bağlı olduğu ve bu tür bileşiklerin kompleks ve şelat oluşturma özelliğine sahip olduğu ,bazı türlerinde dimetilenler yerine silisyum bağlantılarının girdiği ve eter gruplarının halkalı bir yapı oluşturduğu ve bu yapının taç biçiminde molekül şekline sahip olduklarından onlara bu adın verildiği moleküller. Devamını Oku

 • kıyı kumulu: Kalın kum örtüsüyle kaplı, deniz yönünden gelen egemen rüzgârların oluşturduğu, kumul tepeciklerinin yaygın biçimde bulunduğu dar ya da geniş kıyı şeridi. Devamını Oku

 • kısaltma grupları: Ad-Fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil gibi kelime gruplarından kısalmış ya da cümlelerin aşınma, kısalma ve kalıplaşması ile oluşmuş bulunan kelime grupları. İki ad ögesinden meydana gelen bu gruplarda vurgu ikinci öge üzerindedir. Başlıca türleri bulunma, çıkma (ayrılma), isnat, vasıta, yönelme ve yükleme gruplarıdır. Ayrıntı için bunlara bk. Devamını Oku

 • grp kategori: Nesneleri bütün küçük gruplar ve okları da bu gruplar arasındaki grup morfizmaları olan büyük kategori. Devamını Oku

 • ab kategori: Nesneleri bütün (toplamsal) Abel grupları ve okları da bu gruplar arasındaki morfizmler olan büyük kategori. Devamını Oku

 • parmak izi alt grupları: Parmak izi ana gruplarının kendi içerisinde gösterdiği farklılıklar dikkate alınarak belirlenen ve tasnifte kullanılan alt gruplar. Devamını Oku

 • foliküler dalga: İneklerde kızgınlık döngüsü içinde birbirinden bağımsız folikül gruplarının gelişmesi. Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • sığırların ülseratif mammillitisi: Süt ineklerinde Herpes virüslerinin oluşturduğu yaygın olarak meme başlarında, seyrek olarak de meme lopları derisinde ülseratif lezyonlar oluşturan viral bir enfeksiyon. Devamını Oku

 • deoksi adenozil kobalamin: B12 vitamininin koenzim biçimi olup bir molekül içinde hidrojen atomları, hidroksil, amino, alkil ve karboksil gruplarının yer değiştirmesinde ayrıca metil gruplarının transferinde görev alır, koenzim B12. Devamını Oku

 • büklüm: Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat, kıvrım Örnek: Yırtılmış atılmış o kâğıtlar ki hayatım / Her parçası, her büklümü üstünde adın var. M. C. Kuntay Dönemeç, viraj. Akarsu yatağının, az eğimli koyak tabanlarında ve Devamını Oku

 • Tukey çoklu karşılaştırma yöntemi: Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri. Devamını Oku

 • dissemine intravasküler koagulasyon: Yaygın damar içi pıhtılaşma. Devamını Oku

 • diffuz intravasküler koagülasyon: Yaygın damar içi pıhtılaşma. Devamını Oku

 • sitokrom p450: Hem proteinlerinden oluşan enzimlerin bir grubu. Hem içinde polipeptit zincirindeki sisteinin sülfidril grupları (SH) ile bağlantılı olan demir bulunur. Bunlar 450 nm’de en büyük absorbsiyon bandına sahip karbonmonoksit kompleksi oluştururlar. Bu enzimler hayvan dokularında (adrenal bez, karaciğer hücresinin mitokondri ve mikrozomlarında) bitkilerde ve mikroorganizmalarda yaygın şekilde bulunur. Karsinojenlerin, mutagenlerin ve ilaçların zehir etkisini bozar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar