retiküler tabaka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte retiküler tabaka kelimesinin manası:

 1. Dermisin sık bağ dokusundan yapılmış alt tabakası.
 2. Derinin dermisinde derinde yer alan, kollajen ipliklerle elastik ipliklerin biçimlendirdiği gözenekli katman, stratum profundum.

retiküler tabaka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tanecikli tabaka: (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri Devamını Oku

 • saydam tabaka: Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea. (Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu Devamını Oku

 • damar tabaka: İnce kan damarlarından oluşan, göz küresinin içini döşeyen katman. Kan damarları, melânositler, bağ dokusu hücreleri ve tellerince zengin gevşek bağ dokusundan oluşan koroit tabakası ile koroidin mercek hizasındaki uzantısı olan Devamını Oku

 • düzensiz sıkı bağ dokusu: Kollajen ipliklerin değişik yönlerde seyretmesiyle oluşan keçemsi düzensiz sıkı bağ dokusu. Bu yapı derinin dermis katmanının stratum retikularesinde görülür. Devamını Oku

 • dikensi tabaka: Derinin epidemisinde, bazal tabakanın üzerinde, çok köşeli, kübik ya da biraz yassılaşmış hücreleri olan, sitoplâzmalarında çok fazla filament bulunan, filament dolu sitoplâzmik dikensi çıkıntılarla ve dezmozomlarla birbirine iyice bağlanan hücreleri olan, bazal tabaka (stratum basale) ile birlikte Malpighi tabakasını oluşturan, mitoz bölünme kabiliyeti yüksek hücre tabakası. Devamını Oku

 • tabaka: Katman, kat. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Devamını Oku

 • retiküler: Ağ gibi, ağ biçiminde. Ağsı Devamını Oku

 • retiküler dejenerasyon: Epidermal hücrelerde, aşırı düzeyde oluşan hücre içi ödem. Devamını Oku

 • retiküler doku: Lenfatik dokular, miyeloyit dokular, dalak, karaciğer sinüzoitlerinin duvarlarında görülen, yapısında retiküler tellerin bol bulunduğu özel bir bağ dokusu tipi. Devamını Oku

 • retiküler formatio: Yaygın nöron gruplarının oluşturduğu yapı. Devamını Oku

 • retiküler tel: Bk. ağsı tel Devamını Oku

 • retiküler hücre: Kemik iliği ve lenfatik dokular gibi kan yapan dokuların stromasında bulunan, bir kısmı ilkel yapıda, bir kısmı ise fagositik özelliğe sahip bağ dokusu hücreleri. Devamını Oku

 • deride retiküler dejenerasyon: Epidermis hücrelerinin şiddetli hücre içi ödemi sonucu epidermisin içersinde içi sıvı dolu keseciklerin biçimlenmesi. Dermatofilozis ve akut temas dermatitislerinde görülür. Devamını Oku

 • deride retiküler dejenerasyon: Epidermis hücrelerinin şiddetli hücre içi ödemi sonucu epidermisin içersinde içi sıvı dolu keseciklerin biçimlenmesi. Dermatofilozis ve akut temas dermatitislerinde görülür. Devamını Oku

 • retiküler bağ dokusu: Retikulum hücreleriyle retikulum ipliklerinden oluşan, kan yapan organların esasını oluşturan bağ doku. Diğer bağ doku türlerine göre çok sayıda hücreleri içerir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar