retinopati sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte retinopati kelimesinin manası:

 1. Ağ tabakası bozukluğu
 2. Retinada oluşan yangısal nitelikte olmayan patolojik değişimlerin genel adı. Esas olarak böbrek yangısı ve şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklarda ve eğrelti otu başta olmak üzere kimi bitkisel zehirlenmelerde biçimlenir.

retinopati ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Viral ensefalopati ve retinopati: Larval, çok genç ve ergin deniz balıklarında, Picornaviridae familyasına ait bir virüsün neden olduğu, nörolojik ve yüzme bozukluklarıyla karakterize öldürücü viral bir hastalık. Devamını Oku

 • nütrisyonel retinopati: A, C, E vitaminleri veya taurin yetersizliğinden kaynaklanan retina dejenerasyonu. Devamını Oku

 • distal aksonapati: Sinirin alt bölümünün dejenerasyonuyla başlayan aksondaki patolojik değişim. Arsenik, cıva, kurşun, sülfonamit gibi kronik zehirlenmelerde ve kimi kalıtsal hastalıklarda görülür. Devamını Oku

 • kalp kası dejenerasyonu: Kalp kasının yangılı olmayan, dönüşümlü hücre zedelenmesiyle belirgin patolojik değişimi, miyokardozis, miyokart dejenerasyonu. Çeşitli sistemik hastalıklarda özellikle enfeksiyöz anemi, ateş ve toksemi durumlarında görülür. Devamını Oku

 • miyelopati: Omurilikteki herhangi bir yapı veya görev bozukluğu. Çoğunlukla özelliği olmayan değişimleri tanımlar. Parapleji, spastik felçler, kas titremeleri gibi belirtilerle seyreder, istem dışı işeme ve dışkılama görülür, zamanla bölgedeki kaslarda atrofileri biçimlenir. Devamını Oku

 • atardamar hiyalinozisi: Atardamarların kas tabakasında oluşan hiyalin dejenerasyonu. Köpek ve domuzlarda sıklıkla şeker hastalığı ve kronik böbrek hastalığı gibi yüksek atardamar basıncına neden olan hastalıklarda, dalak arteryollerinde ikincil olarak görülür. Devamını Oku

 • yalancı kuduz: Herpesviridae ailesinde yer alan bir virüsün neden olduğu, domuzlar başta olmak üzere, sığır, kedi, köpek, koyun, sıçan ve vizonlarda kuduz hastalığına benzer şiddetli kaşıntı, çırpınma ve felçle, patolojik olarak irinsiz beyin yangısıyla belirgin viral hastalık, enfeksiyöz bulbar paraliz, Aujesjky hastalığı, psödorabies. Devamını Oku

 • sabuklama: Kimi hastalıklarda görülen, abuk sabuk söyleme, anlamsız davranışlarda bulunma gibi belirtiler gösteren ruh bozukluğu durumu. Devamını Oku

 • çomak hücreleri: Göz yuvarının en iç tabakası olan retinada bulunan, çok sayıda (600-1000) para dizisi gibi sıralanmış yassı zar keselerden oluşmuş dış segment ile hücre çekirdeğinin ve diğer organellerin bulunduğu iç segment olmak üzere iki kısımdan oluşan, beyaz ışığa karşı hassas, rodopsin pigmenti içeren, insan gözünde yaklaşık 120 milyon kadar bulunan, ince, uzun (50×3 um) hücreler. Çubuk Devamını Oku

 • dakriyoadenitis: Gözyaşı bezinin yangısı. Göz çukurunun yangısı, sellülitisi, travmalarının yanısıra, sığırların gangrenli nezlesi, kedilerin enfeksiyoz peritonitisi ve köpek gençlik hastalığı gibi sistemik hastalıkların ve laboratuvar sıçanlarında bir Koronavirüs enfeksiyonunun seyri sırasında görülür. Devamını Oku

 • yıldızsı cisimcik: Kimi bakteriyel ve mantar hastalıklarındaki yangıya ilgili olaylarda antijen antikor reaksiyonu sonucu oluşan ve hücre dışında biriken eozinofilik kitle, asteroid cisimcik. Sarkoidozis ve diğer kimi hastalıklarda dev hücreleri içerisinde görülen, Devamını Oku

 • lezyon: Doku bozukluğu. Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk. Devamını Oku

 • enterokolitis: İnce bağırsaklarla birlikte kolonun yangısı. Evcil hayvanlarda Yersinia, Escherchia coli, renksiz algler ve Salmonella gibi etkenlerce oluşturulan sistemik enfeksiyonlara bağlı olarak biçimlenir. Devamını Oku

 • lökopeni: Akyuvar azlığı Dolaşan kanda lökosit sayısının ani düşmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Devamını Oku

 • hipotermi: Düşük sıcaklık Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altında düşmesi, subnormal temperatür. Kimi hastalıklarda, vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmanın bozukluğuna, cerrahi işlemler öncesindeki anesteziye bağlı olarak biçimlenebileceği gibi tedavi amacıyla da oluşturulabilir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar