retropozon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte retropozon kelimesinin manası:

 1. RNA formunda hareket eden transpozon. Revers transkriptaz enzimi aracılığıyla RNA'nın DNA'ya çevrilerek genomun rastgele bir yerine taşınan hareketli elementler. Retrotranspozon.

retropozon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • revers transkripsiyon: Revers transkriptaz enzimi ile katalizlenen, RNA kalıbından DNA sentezi. Devamını Oku

 • tamamlayıcı dna cdna: Revers transkriptaz enzimi ile in vitro olarak sentezlenen RNA’yı tamamlayan tek iplikten oluşan DNA. Komplementer DNA. Devamını Oku

 • sıçrayan genler: Bk. hareketli DNA elementleri Orijinal olarak bulunduğu yerleri terk edip başka bir gen bölgesine giren gen veya genler, hareketli genetik elementler, transpozon. Devamını Oku

 • tamamlayıcı DNA: Genellikle belirli bir mRNA’nın kalıp olarak kullanılması ve ters trankriptaz enzimi aracılığıyla sentezlenen, klonlama veya PCR ile çoğaltılan DNA, cDNA. Genellikle revers transkriptaz enzimiyle in vitro olarak sentezlenen RNA’yı tamamlayan Devamını Oku

 • hareketli dna elementleri: Hem ökaryot hem prokaryot genomlarında bulunan, kromozomun bir yerinden bir yerine yer değiştirebilen hareketli DNA parçası. Prokaryotlarda genellikle transpozon olarak adlandırılır. Hareketli element, hareketli genetik element, sıçrayan genler. Devamını Oku

 • tersine transkriptaz: Rna’Dan DNA’nın üretimini gerçekleştiren enzim, revers transkriptaz, ters transkriptaz, RT. Devamını Oku

 • iz elementler: Bk. eser elementler Çinko, bakır, mangan, demir, molibden, iyot, selenyum ve kobalt gibi canlı dokuda çok az miktarda, fakat mutlaka bulunması gerekli elementler, mikro elementler, minor elementler, katalitik elementler, eser Devamını Oku

 • cevval: Davranışları çabuk ve kesin olan. koşan, dolaşan, hareket eden, canlı Devamını Oku

 • moving: Kımıldanır, oynar, hareket eder Hareket verici Devamını Oku

 • rna bağımlı dna polimeraz: Rna molekülünü kalıp olarak kullanarak tek iplikli DNA sentezleyen enzim. Bu enzim kanserojen DNA virüslerinde oluşur. Revers transkriptaz. Devamını Oku

 • motil: Kendiliğinden hareket edebilen, hareket yeteneğine sahip, hareketli. Hareketli. Devamını Oku

 • çevik çalak: Tez, hareketli, çalışan. Yerinde durmayıp hareket eden. Devamını Oku

 • op sanat: hareket eden bazı şekillerin duvara aksettirilmesi ile oluşan hareketli resim. Devamını Oku

 • acts crazy: Çılgınca davranan, deli gibi hareket eden, kuruntulu bir şŸekilde hareket eden, kontrol dışŸı hareket eden Devamını Oku

 • arginaz: Arjinin amino asidini üre ve ornitine hidrolize eden, bazı bitkilerde de bulunan bir karaciğer enzimi. Arjinini üre ve ornitine hidrolize eden bir karaciğer enzimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar