Rf değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Rf değeri kelimesinin manası:

 1. [Rf değeri] Kağıt ve ince tabaka kromatografisinde, mevcut bileşenlerden birinin yürüdüğü noktanın başlangıç noktasına uzaklığının, çözücünün yürüdüğü toplam uzunluğa oranı. Bu değer belli şartlarda, belli bir madde için yaklaşık sabittir.

Rf değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değişim değeri: Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı. Devamını Oku

 • doğruluk değeri çözümlemesi: Verilen bir bileşik önermenin, yalınç bileşenlerinin bütün değerlemelerine karşılık aldığı doğruluk değerlerinin bulunması işlemi. Devamını Oku

 • peroksit değeri: Bir kilogram örnekte belli bir süre içinde oksidasyon sonucu oluşan peroksidin miliekivalan (mEq) olarak ifadesi ve yağlardaki acılaşmanın ölçüsü. Yağın tayininin yapıldığı andaki oksitlenme düzeyini ölçtüğü ve daha sonra değişebileceği göz önüne alınarak bu değere ilk peroksit düzeyi denir ve 5 mEq/kg’ın altında olduğunda yağın acılaşmış olduğu kabul edilir, ilk peroksit düzeyi, yağlardaki peroksit sayısı. Devamını Oku

 • bazal azot değeri: Ergin hayvanlarda yaşama payı protein gereksiniminin belirlenmesinde kullanılan ve endojen gübre azotu x 0. 4, endojen idrar azotuyla deri döküntüleri azotunun toplamından oluşan değer. Devamını Oku

 • asitlik değeri: Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik. Devamını Oku

 • dekstroz eş değeri: Şekerler ve nişasta hidrolizatlarıyla bağlantılı olarak kullanılan, kuru maddenin bir yüzdesi olarak dekstroz cinsinden hesaplanarak belirtilen toplam indirgen şeker miktarı. Devamını Oku

 • besin değeri: Yemlerin taşıdıkları besin madde oranları. Yüksek, orta veya düşük biçimde ifade edilir. Devamını Oku

 • izerge değeri: Bir izerge’nin önalanındaki belli bir öğesi için değeri, izergenin bu öğeye bağladığı artalan öğesidir. || Anl. ize. Devamını Oku

 • hisse başına defter değeri: Hisse senedinin muhasebe değeri olup, şirket özkaynakları toplamının varolan hisse senetleri sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Devamını Oku

 • quine yöntemiyle doğruluk değeri çözümlemesi: Bir bileşik önermede en çok geçen yalınç bileşeni bir kez D bir kez de Y değeri ile değiştirip elde edilen her önermeyi yaIınlaştırma kuralları yardımıyla eşdeğer olarak (i) D ye (ii)Y ye, ya da(iii) ne D ne de Y yi kapsayan bir önermeye dönüştürme işlemini yalnız D ile Y kalana dek sonlu sayıda yinelemeye dayanan Devamını Oku

 • f değeri: F-Ölçerinde değişkiler arasındaki ayrımın anlamlılık düzeyini saptamak üzere başvurulan ve değişkilerin eşitliği varsayımının evetlenmesi için gözlenmiş F oranının aşmaması ya da altında kalması gereken kuramsal değer. Bk. f sayısı Devamını Oku

 • zayıflama eşdeğeri: Verilen bir madde katmanının oluşturduğu zayıflamayı milimetre cinsinden belirten büyüklük. Devamını Oku

 • öğrenim değeri: Belli bir öğrenimin tamamlanması için öğrencilerden istenilen her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar göz önünde tutularak, bir yarı-yıl ya da bir öğretim yılı okutulan herhangi bir dersin, okul programı bütünlüğü içindeki değerini niceliksel olarak gösteren birim. Devamını Oku

 • değerlemede verim değeri yöntemi: İşletmede yer alan bir varlığın veriminin anamala dönüştürülerek değerlendirilmesi yöntemi. Devamını Oku

 • güçlük değeri: Bir öğrenci topluluğuna örneğin belli bir yaşta ya da sınıftaki öğrencilere uygulanan testin herhangi bir maddesini doğru yanıtlayanların o maddeyi yanıtlayanlara göre yüzdelik değeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar