risorius sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte risorius kelimesinin manası:

 1. (Anatomi) insan bedenindeki ağŸzın yüze ait kası

risorius ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anatomy: Anatomi, hayvan (özellikle insan) yapısı, teşrih Teşrih edilecek şey Devamını Oku

 • manikin: Manken, insan şekli Anatomi modeli Devamını Oku

 • anatomici: Anatomi uzmanı. Anatomi dersi veren öğretim üyesi. Devamını Oku

 • anatomia topografika: Topokrafik anatomi. Topoğrafik anatomi. Devamını Oku

 • bazel nomina anatomika: 1895 yılında isviçre’nin basel kentinde toplanan uluslararası anatomi toplantısında kabul edilen uluslararası anatomi terminolojisini içeren eser. Devamını Oku

 • insan ayağı değmemiş: İçine insan girmemiş, içinde insan olmayan: “Yine yeşil yosunlu, insan ayağı değmemiş gibi yokuşlar var ağaçlı.” -S. F. Abasıyanık. Devamını Oku

 • face ache: (Hafifçe Küçümseyici terim) çok çirkin insan; göze batan insan, kızgın insan Devamını Oku

 • trochlear: Bir trochlea ile alakalı, üzerinde bir diğŸer vücut parçasının kaydığŸı makaraya/kasnağŸa benzer düz vüvut parçası ile alakalı (Anatomi); makara gibi, kasnak gibi (Anatomi, Fizyoloji); bir planga tekeri gibi ortada büzülmüşŸ ve yuvarlak hale gelmişŸ (Botanik) Devamını Oku

 • kro manyon insanı: (anlamdaş. Cro-Gagnon insanı ): Fransada Cro-magnon mağaralarında, taş devrinin son zamanlarında yaşamış ve soyu tükenmiş olan ve yapı bakımından bugünkü insana en yakın olan ilkel bir insan tipidir. İyi bir kültürü olan bu insan tipinin boyu çok uzundu ve ayakta duruyordu. Kafatası 1250 cm3 olup geniş yüzlü ve derin göz çukurlu idi. Modern insanın ait Devamını Oku

 • homo faber: (Lat.): Yapımcı insan; becerili insan; çalışan, araçlar yapan varlık; doğalcı, olgucu ve pragmacı bir insan anlayışının formülü. // Bu anlayış, insanda herhangi bir yüksek yetinin, ayrı bir özel us yetisinin varlığını kabul etmez; böyle bir ayrıcalığı yoktur insanın; insanla hayvan arasında bir öz ayrılığı değil, bir derece ayrılığı vardır yalnızca; insan ilk planda us varlığı Devamını Oku

 • dünya görüşü: Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan genel düşünce. Evrenin ve yaşamın anlamını, ereğini, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramağa çalışan genel düşünce; Devamını Oku

 • insaniçinci çevre etiği: Ahlaki yargılarda bulunma yeteneğini taşıyan biricik varlık insan dışındaki tüm canlıların yararlılıklarının insan sorumluluğunda olması ve insan tarafından sağlanması gerektiğini savunan etik görüş, antroposantrik çevre etiği, çevre etiği. Devamını Oku

 • homuncule: Cüce, küçük insan; insan cenini, insan fetusu Devamını Oku

 • daimon: Yunanca’da kişileştirilmiş belli bir tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad. Eski Yunan dünyasında Tanrı’yla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü Devamını Oku

 • varoluş aydınlanması: Jaspers’in koymuş olduğu bir varoluş felsefesi kavramı: Yalın deneyi (yaşantıyı) aşıp insanın kendine özgü varlığını aydınlığa çıkarma. Bu kavramla, insanın gerçekte ne olduğunu ve ne olabileceğini anımsatmaya ve canlandırmaya çalışılır, giderek insan, nesneleştirici ve saptayıcı ilkelerden yüz çevirerek özgür olmaya çağrılır, çünkü bu tür ilkeler, varoluşun asıl gerçekliğini, tarihselliğini ve özgürlüğünü zorunlu olarak yozlaştırırlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar