rna ligase sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rna ligase kelimesinin manası:

 1. Rna ligaz

rna ligase ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ligase: Ligaz Devamını Oku

 • dna ligase: Dna ligaz Devamını Oku

 • dna ligase: Dna ligaz Devamını Oku

 • t4 dna ligase: T4 dna ligaz Devamını Oku

 • sentetaz: Bk. ligaz Ligaz. Devamını Oku

 • pirüvat karboksilaz: Karaciğer ve böbrek hücrelerinde pirüvatın oksaloasetata geriye dönüşümsüz karboksilasyonunu sağlayan, prostetik grup olarak biotin kapsayan ligaz sınıfından mitokondrial bir enzim. Glikoneogenezisin düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • asetil CoA karboksilaz: Yağ asidi üretiminin ilk basamağını katalize eden ve yağ asidi üretiminin düzenleyicisi olan ligaz sınıfından bir enzim. Devamını Oku

 • karboksilaz: Alfa-Keto asitlerden CO2 çıkmasına ve aldehitlerin oluşmasında etkili olan bitkilerde bulunan ve dekarboksilaz türü bir enzim. Bir substrata karboksil grubunun eklenmesini katalize eden ligaz sınıfından herhangi bir enzim. Devamını Oku

 • rekombinant dna: Bir DNA parçasının halkasal vektöre bağlanması sonucu oluşan molekül. Yaygın olarak DNA molekülünün kesme enzimleriyle kesilmesi ve sonra farklı kaynaklardan elde edilen DNA parçalarıyla DNA ligaz kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilir. Devamını Oku

 • rna: Bk. ribonükleik asit Ribonükleik asit. Devamını Oku

 • 18 s rna: Bk. ribozomal RNA Devamını Oku

 • ribozomal RNA: Proteinlerle birlikte ribozomları oluşturan, yapısal bir rol oynayan ve mRNA ve tRNA’ların ribozoma bağlanmasında da önemli bir rolü olan, en çok bulunan RNA şekli, rRNA. Devamını Oku

 • mesajcı RNA: Dna üzerinde bulunan ve gen adı verilen belirli bir bölgeyle tamamlayıcılık gösteren, genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görevi yapan, genetik mesajı kromozomlardan ribozomlara taşıyan aracı molekül, elçi RNA, haberci RNA, mRNA, mesajcı ribonükleik asit. Devamını Oku

 • rna metilasyonu: Rna’nın yapısındaki bazlara metil grubunun eklenmesi. Bu yapı Cap olarak isimlendirilir. Eğer tek metil grubu üç guanin 7 pozisyonuna eklenirse Cap 0, diğer bir baza daha metil grubu eklenirse (2 metil gruplu) Cap l olarak isimlendirilir. Devamını Oku

 • haberci RNA: Mesajcı RNA. Özgül proteinlerin sentezi için DNA’dan bilgiyi alan ve ribozomlara taşıyan tek sarmallı nükleik asit, elçi RNA, mesajcı RNA, mesajcı ribonükleik asit, mRNA. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar