rna polimeraz ı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rna polimeraz ı kelimesinin manası:

 1. Ökaryotlarda, ribozomlardaki RNA tiplerini sentezleyen ve çekirdekçikte bulunan bir enzim.

rna polimeraz ı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rna polimeraz ıı: Ökaryotlarda, bütün genlerin mRNA transkripsiyonundan sorumlu, çekirdekte bulunan bir enzim. Devamını Oku

 • rna polimeraz ııl: Ökaryotlarda çekirdekte bulunan, 5S RNA ve tRNA sentezinden sorumlu bir enzim. Devamını Oku

 • rna polimeraz ııl: Ökaryotlarda çekirdekte bulunan, 5S RNA ve tRNA sentezinden sorumlu bir enzim. Devamını Oku

 • rna bağımlı dna polimeraz: Rna molekülünü kalıp olarak kullanarak tek iplikli DNA sentezleyen enzim. Bu enzim kanserojen DNA virüslerinde oluşur. Revers transkriptaz. Devamını Oku

 • rna polimeraz: Dna’dan ya da bazı virüslerde RNA’dan RNA kopyalanmasını katalizleyen enzimlerden herhangi biri. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp ribonükleotitleri fosfodiester bağıyla bağlayarak RNA sentezleyen enzim. Devamını Oku

 • ribozomal RNA, rRNA: Ribozomlarda bulunan ve ribozomların esas yapısını oluşturan, ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlanan RNA tipi. Devamını Oku

 • ribozomal rna rrna: Ribozomlarda bulunan ve ribozomların esas yapısını oluşturan, ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlenen RNA tipi. Ökaryot ribozomlarda rRNA 28 S, 18 S, 5.8 S ve 5 S, prokaryotlarda ise 23 S, 16 S ve 5 S çökme kat sayısına sahiptir. Devamını Oku

 • alfa polimeraz: Ökaryotlarda 5′-3′ yönüne DNA sentezini sağlayan enzim. Ökaryotlarda 5ı->3ı yönünde DNA üretimini sağlayan enzim. Devamını Oku

 • beta polimeraz: Ökaryotlarda DNA sentezi sırasında oluşan boşlukları dolduran ve bozuklukları tamir eden enzim. Devamını Oku

 • gama polimeraz: Ökaryot mitokondrisinde bulunan ve mitokondri DNA’sının replikasyonunda görev alan bir enzim. Ökaryot mitokondrisinde bulunan ve mitokondri DNA’sının kendini eşlemesinde görev alan bir enzim. Devamını Oku

 • dna polimeraz: Dna ve RNA kalıbı kullanarak deoksiribonükleotit birimlerinin eklenmesi ile DNA sentezlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp deoksiribonükleotit birimlerini fosfodiester bağıyla bağlayarak DNA sentezlenmesini Devamını Oku

 • poli polimeraz: Rna’nın 3′ ucuna çok sayıda adenin nükleotit ekleyen enzim. Devamını Oku

 • t4 dna polimeraz: T4 fajı tarafından kutlanan 5′-3′ ve 3′-5′ yönünde DNA sentezi yapan bir enzim. Devamını Oku

 • polimeraz zincir reaksiyonu, PZR: Dna’nın istenilen bir parçasının in vitro koşullarda primer denilen 15-20 nükleotitlik bir oligonükleotit kullanılarak, sıcaklığa dayanıklı enzim yardımıyla çoğaltılması. Devamını Oku

 • polimeraz zincir reaksiyonu pcr: Dna’nın istenilen bir parçasının in vitro koşullarda primer denilen 15-20 nükleotitlik bir oligonükleotit dizisi kullanılarak, sıcaklığa dayanıklı enzim yardımı ile çoğaltılması. DNA önce iki ipliğe ayrılır ve primerle birleştirilir, sonra da istenilen genlerin milyonlarca kopyası yapılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar