rna polimeraz ıı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rna polimeraz ıı kelimesinin manası:

 1. Ökaryotlarda, bütün genlerin mRNA transkripsiyonundan sorumlu, çekirdekte bulunan bir enzim.

rna polimeraz ıı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • rna polimeraz ııl: Ökaryotlarda çekirdekte bulunan, 5S RNA ve tRNA sentezinden sorumlu bir enzim. Devamını Oku

 • rna polimeraz ııl: Ökaryotlarda çekirdekte bulunan, 5S RNA ve tRNA sentezinden sorumlu bir enzim. Devamını Oku

 • rna polimeraz ı: Ökaryotlarda, ribozomlardaki RNA tiplerini sentezleyen ve çekirdekçikte bulunan bir enzim. Devamını Oku

 • rna polimeraz: Dna’dan ya da bazı virüslerde RNA’dan RNA kopyalanmasını katalizleyen enzimlerden herhangi biri. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp ribonükleotitleri fosfodiester bağıyla bağlayarak RNA sentezleyen enzim. Devamını Oku

 • rna bağımlı dna polimeraz: Rna molekülünü kalıp olarak kullanarak tek iplikli DNA sentezleyen enzim. Bu enzim kanserojen DNA virüslerinde oluşur. Revers transkriptaz. Devamını Oku

 • alfa polimeraz: Ökaryotlarda 5′-3′ yönüne DNA sentezini sağlayan enzim. Ökaryotlarda 5ı->3ı yönünde DNA üretimini sağlayan enzim. Devamını Oku

 • beta polimeraz: Ökaryotlarda DNA sentezi sırasında oluşan boşlukları dolduran ve bozuklukları tamir eden enzim. Devamını Oku

 • rna fajları: Kalıtım materyali olarak RNA kapsayan, RNA genomlarını mRNA gibi kullanan ve saf mRNA için esas kaynağı oluşturan, RNA replikasyonu için gerekli olan RNA polimeraz. İki kapsit proteini ve bir de bakteri duvarını eriten enzim olmak üzere yalnızca dört protein kotlama kapasitesine sahip olan fajlar. Devamını Oku

 • rna ligaz: Mrna sentezi sırasında ekzonların birleşmesini katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • rna ligaz: Mrna sentezi sırasında ekzonların birleşmesini katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • polimeraz zincir reaksiyonu pcr: Dna’nın istenilen bir parçasının in vitro koşullarda primer denilen 15-20 nükleotitlik bir oligonükleotit dizisi kullanılarak, sıcaklığa dayanıklı enzim yardımı ile çoğaltılması. DNA önce iki ipliğe ayrılır ve primerle birleştirilir, sonra da istenilen genlerin milyonlarca kopyası yapılır. Devamını Oku

 • gama polimeraz: Ökaryot mitokondrisinde bulunan ve mitokondri DNA’sının replikasyonunda görev alan bir enzim. Ökaryot mitokondrisinde bulunan ve mitokondri DNA’sının kendini eşlemesinde görev alan bir enzim. Devamını Oku

 • ribozomal RNA, rRNA: Ribozomlarda bulunan ve ribozomların esas yapısını oluşturan, ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlanan RNA tipi. Devamını Oku

 • çok sistronlu mrna: Birden fazla polipeptidin kotlanmasından sorumlu olan mRNA molekülü. Polisistronik mRNA. İki veya daha fazla peptit zincirinin üretiminden sorumlu mRNA, poligenik mRNA, polisistronik mRNA. Devamını Oku

 • ribozomal rna rrna: Ribozomlarda bulunan ve ribozomların esas yapısını oluşturan, ökaryotlarda çekirdekçikte sentezlenen RNA tipi. Ökaryot ribozomlarda rRNA 28 S, 18 S, 5.8 S ve 5 S, prokaryotlarda ise 23 S, 16 S ve 5 S çökme kat sayısına sahiptir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar