rnaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rnaz kelimesinin manası:

 1. Bk. ribonükleaz
 2. Rna'Yı sindiren enzim.
 3. Ribonükleaz.

rnaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ribonükleaz rnaaz rnaz: Rna’yı kısa nükleotit dizilerine veya ribonükleotitlerine parçalayan bir grup enzim. Devamını Oku

 • ribonükleaz: Rna’Daki nükleotitler arasındaki fosfodiester bağlarını hidrolize eden nükleaz enzimi. Ribonükleik asiti parçalayan enzim, RNAaz, RNaz. Devamını Oku

 • pankreas suyu: Pankreastan onikiparmak bağırsağına salgılanan ve içinde tripsinojen, lipaz, prokarboksipeptidaz, alfa amilaz, maltaz ve ribonükleaz gibi sindirim enzimleri ile enzim öncülerini kapsayan salgı. Devamını Oku

 • ekzonükleaz: (Yun. exo: dışa doğru; nucleus: çekirdek) Nükleik asit zincirinin uç kısmından nükleotitleri tek tek uzaklaştıran enzim. Genellikle ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin son kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve mononükleotitleri Devamını Oku

 • ribonuclease: Ribonükleaz Devamını Oku

 • rnaaz: Bk. ribonükleaz Ribonükleaz. Devamını Oku

 • rna polimeraz: Dna’dan ya da bazı virüslerde RNA’dan RNA kopyalanmasını katalizleyen enzimlerden herhangi biri. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp ribonükleotitleri fosfodiester bağıyla bağlayarak RNA sentezleyen enzim. Devamını Oku

 • tripsin: (Yun. tyrein = sürtmek, pepsis = sindiren)) Pankreasın bir enzimi olup proteinlerin sindirilmesinde rol oynar; optimum etkisi bazik ortamdadır. Pankreas tarafından salınan, amin asitleri arasındaki bağları koparan proteolitik bir enzim, Devamını Oku

 • tripsinogen: (Yun. tyrein = sürtmek, Yun.pepsis = sindiren, Yun.genes-yapan) Pankreastan salınan bir enzim olup bağırsakta enterokinaz araciyle tripsine çevrilir. Devamını Oku

 • pepsin: Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim. Proteinleri asidik çözeltide proteaz, pepton ve peptitlere hidroliz eden domuzların midesinden ince beyaz granüller halinde elde edilen suda veya seyreltik asitte çözünen,nem Devamını Oku

 • endonükleaz: Nükleik asit zinciri içindeki bağları belirli yerlerden kesen enzimler grubunun genel adı. Ribonükleotit veya deoksiribonükleotit zincirlerinin iç kısmındaki fosfodiester bağlarının hidrolizini katalize eden ve poli veya oligonükleotitleri meydana getiren herhangi Devamını Oku

 • deoksiribonükleaz dnaaz dnaz: DNA’daki fosfodiester bağlarını kesen, DNA’yı kısa oligonükleotit parçalarına ya da tamamen bileşenlerine ayıran çeşitli enzimlerin her biri. Endonükleaz, ekzonükleaz. Devamını Oku

 • ribozim: Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA. Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf ribonükleik asit. Devamını Oku

 • riboz: Ribonükleik asitlerin ve ribonükleotitlerin yapısında bulunan beş karbonlu şeker. Formülü CH2OH(CHOH)3CHO, mol kütlesi 150,1 g olan, D-riboz; bazı nükleik asit ve koenzimlerin bileşiminde furanozit ve piranozit şeklinde bulunabilen bir pentoz Devamını Oku

 • kinaz: Atp’den bir fosfor grubunu alıcıya taşıyan herhangi bir enzim. Hekzokinaz gibi, fosfat transfer eden enzim grubunun son eki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar