rotatori dispersiyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rotatori dispersiyonu kelimesinin manası:

 1. Bir maddenin iki farklı dalgaboylu ışıktaki özgül dönmelerinin oranı.

rotatori dispersiyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bağıl nem: Askerlikle ilgili, askere özgü. Bir metreküp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı. Devamını Oku

 • özgül ağırlık: Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı. Bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, aynı oylumlu 4°C’daki suyun kütlesine oranı. Devamını Oku

 • hacimsel etkinlik: (hacimsel aktiflik ) Bir maddenin etkinliğinin, o maddenin hacmine oranı. Devamını Oku

 • aşırı doyma: Belli sıcaklıktaki bir sıvı içinde, eriyebildiği kadar eriyen bir maddenin, sıcaklığın düşmesine karşın bir sınıra kadar erimiş olarak kalması durumu. Bir sıcaklıkta çözünebileceğinden çok daha fazla miktarda maddenin, özel şartlarda Devamını Oku

 • polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. Devamını Oku

 • düşünsel çözelti: Her bileşenin kimyasal potansiyeli çözeltideki mol oranının logaritmasının çizgisel izlevi olduğu varsayılan çözelti. (Böyle çözeltilerin belli sıcaklıktaki denge buhar basınçları,çözünenin çözeltideki mol oranı ile orantılıdır.) Devamını Oku

 • yoğunluk: Yoğun olma durumu. Yoğun bir maddenin özelliği. Devamını Oku

 • rotatori: Optikçe aktif, polarizlenmiş ışık düzlemini döndürme gücü. Devamını Oku

 • salıcılık: Bir cismin ışıma erkesi salım gücünün aynı sıcaklıktaki kusursuz kara cisminkine oranı. Bir cismin ışıma erkesi salım gücünün aynı sıcaklıktaki kusursuz kara cisminkine oranı. Devamını Oku

 • ışık dispersiyonu: Bk. ışık ayrışımı Devamını Oku

 • rotatori gücü: Özgül optikçe dönme gücü. Devamını Oku

 • faiz değerdeşliği kuramı: İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarının vadeli döviz kurunun prim ve iskontosuna eşit olacağını ileri süren kuram. Devamını Oku

 • dağılım fonksiyonunun dispersiyonu: (…) Devamını Oku

 • ışılışı: Maddenin, kimi dalga boyları ya da ufak tayfsal alanlar için aynı sıcaklıktaki ısısal ışınımından daha güçlü, elektromanyetik bir ışınım yayımlaması olayı. (Bu ışınım, yayımlayıcı cismin maddesinin ayırt edicisi, ıralayıcı niteliğidir.) Devamını Oku

 • emek devir oranı: Firmadan veya bir sanayiden, belli bir dönemde, herhangi bir sebeple ayrılmış işçi sayısının, o firmada veya sanayide çalışan ortalama işçi sayısına oranı. İşgücü piyasasında, farklı işgücü grupları işsiz, işlendirilen, işgücüne Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar