royalties sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte royalties kelimesinin manası:

 1. Telif hakkı ödemeleri

royalties ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • copyright: Telif hakkı Telif hakkını muhafaza etmek Devamını Oku

 • copyrightable: Telif hakkı alınabilir, telif hakkı saklı tutulabilir, telif hakkı ile korunabilir Devamını Oku

 • telif: Uzlaştırma. Kitap yazma Örnek: Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı. H. F. Ozansoy Hakkı. Devamını Oku

 • copyrighted: Telif hakkına tabi olan, telif hakkı ile korunan Devamını Oku

 • telif hakkı: Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, telif, yazar hakkı. Bir kimsenin bir yapıt üzerinde hakkını sağlayan, onu maddeten ve manen koruyan sahiplik, (bk. yazış Devamını Oku

 • copyleft: Telif müsaadesi, herhangi bir kişŸinin bir ürünü serbest kullanma veya değŸişŸtirme ve çoğŸaltma haklarını kabul eden telif hakkı bildirimi veya yasal belge; (Bilgisayar)bir yazılımın dağŸıtıldığŸı zaman kullanıcıların yazılımı serbestçe kopyalayabildikleri veya kaynak kodunu değŸişŸtirebildiklerini ve başŸkalarına yeniden dağŸıtabildiklerini belirten kayıt ve şŸarta bağŸlanan durum Devamını Oku

 • copyrights: Telif hakkı Devamını Oku

 • copyright information: Telif hakkı bilgisi Devamını Oku

 • copyright reserved: Telif hakkı saklıdır Devamını Oku

 • royalty: Krallık, hükümdarlık Kral ailesinden kimseler Devamını Oku

 • gösterme hakkı: Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı. Devamını Oku

 • maddi olmayan varlıklar: Bir işletmenin sahip olduğu ancak elle tutulamayan ve gözle görülemeyen patent, şerefiye, telif hakkı gibi fiziki bir varlığı olmayan mallar. Devamını Oku

 • freeware: Ücretsiz yazılım, ücretsiz olarak kullanılabilen telif hakkı ile korunan program (Bilgisayar) Devamını Oku

 • reciprocal enforcement of maintenance orders: KarşŸIlıklı nafaka ödemeleri uygulaması, (Hukuk) ülkelerin bakım ödemeleri için yasal uygulamaları kabul ettikleri uluslararası anlaşŸma (örneğŸin çocuk desteğŸi, nafaka, vb.), REMO Devamını Oku

 • be prompt in ones payments: Ödemeleri zamanında yapmak, ödemeleri zamanlıca yapmak (Yazılışı: be prompt in one’s payments) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar